Startsida

Reseavtal

Reseavtal

Ladda ner som PDF

Avtal mellan PTK och Svensk Scenkonst om reseersättningar i samband med tjänsteresor.

FAKTA

Tecknat: 2001-01-01
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Svensk Scenkonst

Avtalet gäller vid tjänsteresor inom Sverige för tjänstemän anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Svensk Scenkonst, med undantag för SR-koncernen.

Tjänstemannen har rätt till resekostnadsersättning och resetidsersättning vid tjänsteresa. Vid tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten som medför övernattning har tjänstemannen rätt till traktamente och resetillägg. Vid tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten som inte medför övernattning betalas resetillägg.

Från och med den 1 maj 2021 har bilaga 2 i reseavtalet mellan Svensk Scenkonst och PTK reviderats med anledning av Skatteverkets höjning av nivån för skattefria traktamenten från 2020. Resetillägget kvarstår oförändrat.