Samverkansavtal Arbetsgivaralliansen

Introduktion och handledning till samverkansavtalet

Ladda ner som PDF

Samverkansavtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling – för bättre verksamhet, trivsel och utveckling.

FAKTA

Gäller från: 2015-01-01 reviderat 2017-10-29 och 2020-09-23.
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK, LO och Arbetsgivaralliansen

Genom att ta upp frågor på ett tidigt stadium, tillsammans med dem det berör, blir det lättare att förebygga problem i organisationen. Helhetssyn på verksamheten går som en röd tråd genom avtalet, det vill säga olika sidor av samma fråga ska behandlas i ett sammanhang. Det ger ett bättre beslutsunderlag.

Samverkansavtalet gäller alla anställda och är speciellt anpassat för organisationer inom det civila samhället. Avtalet går lika bra att tillämpa i den större organisationen som i den mindre med bara en eller ett par anställda. Ni utformar själva den modell som passar just er organisation.