Startsida

Samverkansavtal Fastigo

Samverkansavtal

Ladda ner som PDF

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling.

FAKTA

Gäller från: 2019-09-01
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK, Fastigo, Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet
och Vision

Parterna vill med det här avtalet skapa förutsättningar för en väl fungerande och utvecklad samverkan mellan de lokala fackliga organisationerna och arbetsgivarna i fastighetsbranschen.

Avtalets tillämpning bygger på att det finns lokala fackligaföreträdare som ges goda förutsättningar för det fackliga arbetet.

Parterna vill framhålla betydelsen av en lokal facklig verksamhet för såväl de anställdas inflytande som för företaget och dess verksamhet.