Omställningsavtal TRR

Omställningsavtal TRR

Ladda ner
Beställ
Grunden för TRR Trygghetsrådets verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. TRR:s uppdrag är att skapa framgångsrika förändringsprocesser för anslutna företag och deras medarbetare.

FAKTA

Tecknat: 1998– 01– 01
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK och Svenskt Näringsliv

För att anställda ska ha extra trygghet om de blir uppsagda på grund av arbetsbrist har PTK tecknat omställningsavtal. Genom omställningsavtalet får anställda råd, stöd och vägledning att hitta nytt arbete via TRR Trygghetsrådet. TRR visar mycket goda resultat där nästan alla får ett nytt jobb. 9 av 10 arbetssökande får nytt jobb, startar eget företag eller påbörjar längre studier.

Grunden för TRR Trygghetsrådets verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet fyller ut lagstadgade ersättningar och a-kassa till 70 procent av tidigare lön. TRR ger även stöd till fackligt förtroendevalda under omställningsprocessen.

Tillägg till Omställningsavtalet

Den 28 augusti 2014 fattade TRR Trygghetsrådets styrelse beslut om ett tillägg i Omställningsavtalet. Tillägget innebär att en anställning som avslutas via en överenskommelse, utan att en uppsägning har ägt rum, kan ge rätt till Avgångsersättning (AGE).

En förutsättning för att få avgångsersättning (AGE) är att förbund och företag är överens om att det finns en övertalighet. Övertaligheten ska styrkas med skriftlig dokumentation. Frågan om övertalighet dokumenteras enklast genom ett MBL-protokoll vid en facklig förhandling.

Ibland händer det att arbetsgivare skickar en förhandlingsframställan till en facklig part som inte har något att erinra och därför inte inleder en facklig förhandling. Övertaligheten kan därför även styrkas med ett mejl, brev eller en liknande handling.