Omställningsavtal TRS

Omställningsavtal TRS

Ladda ner
Beställ
TRS omställningsavtal omfattar stöd till omställning och förebyggande arbete med verksamhets- och kompetensutveckling. Det sker i organisationer, i branscher och i yrkesgrupper.

FAKTA

Tecknat: 2017-01-01
Gäller till: Tills vidare
Parter: PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst

Det första omställningsavtalet slöts 1972 och Trygghetsrådet TRS bildades. Från och med  2017 gäller ett nytt omställningsavtal, som innebär att TRS även ger stöd åt den som riskerar eller blir uppsagd på grund av ohälsa.

Omställningsavtalet är ett kollektivavtal som tecknats av PTK,  Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst.