Förhandlingarna med Fremia har avbrutits

Publicerat 2022-09-06

Arbetsgivarorganisationen Fremia har låtit meddela att de avbryter förhandlingarna om ett nytt huvudavtal med PTK. Förhandlingarna mellan PTK och Fremia har pågått sedan juni 2021.

Arbetsgivarorganisationen Fremia har låtit meddela att de avbryter förhandlingarna om ett nytt huvudavtal med PTK. Förhandlingarna mellan PTK och Fremia har pågått sedan juni 2021.

– Vi är förvånade över att Fremia nu meddelar att de avbryter förhandlingarna och därmed lämnar både sina medlemmar inom PTK:s område och de tjänstemän det berör utan någon omställningslösning från den 1 oktober, säger Helena Hedlund, ansvarig för avtal och villkor på PTK.

En bred överenskommelse med långsiktigt hållbara lösningar

PTK:s uppdrag är att skapa trygghet för de privatanställda tjänstemännen. De nya huvudavtal som PTK har tecknat med Svenskt Näringsliv samt med Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst har gett omställningsorganisationerna TRR och TRS nya verktyg för kompetensstöd och omställningsstöd. Målet är att tjänstemännen ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden, inte bara vid behov av omställning, utan också genom att ta del av kompetensstöd under anställning.

De nya huvudavtalen kommer att börja tillämpas från den 1 oktober, och omställningsorganisationerna TRR och TRS är redo att utöka sina erbjudanden till de privatanställda tjänstemännen vars företag är anslutna till dessa områden.

– För att vi ska kunna förbättra villkoren för tjänstemännen att stärka sin kompetens långsiktigt behöver vi gemensamt skapa långsiktigt hållbara och robusta lösningar där både fack och arbetsgivare har inflytande. Det har vi uppnått för företag, organisationer och medarbetare som är anslutna till Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst, men det har hittills inte varit möjligt att uppnå detta med Fremia som motpart, vilket vi beklagar, säger Helena Hedlund, ansvarig för avtal och villkor på PTK.

Fremias medlemmar utan omställningslösning

Nu har Fremia låtit meddela att de avbryter förhandlingarna med PTK. Det innebär att Fremias medlemmar på PTK:s område inte kommer att vara anslutna till något omställningsavtal för tjänstemän, och att dessa tjänstemän därmed inte kommer att få rätt till vare sig befintligt omställningsstöd eller det nya kompetensstöd och omställningsstöd som följer av Trygghetsöverenskommelsen, vare sig från TRR, TRS eller Kammarkollegiet.

Om Trygghetsöverenskommelsen

Från den 1 oktober 2022 tillämpas ny lagstiftning och nya huvudavtal på arbetsmarknaden enligt Trygghetsöverenskommelsen. De nya reglerna innebär bland annat rätt till statligt omställningsstudiestöd vid studier och kompletterande kollektivavtalade kompetens- och omställningsstöd.

De nya huvudavtal som tecknats mellan PTK och Svenskt Näringsliv samt mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst bygger på de tidigare omställningsavtalen inom TRR och TRS, vilket ger tjänstemännen ett betydligt förstärkt kompetens- och omställningsstöd. Dessutom har bland andra Seko samt Vision respektive ST anslutit till huvudavtalen.