Förhandlingarna om anställningstrygghet närmar sig upploppet

Publicerat 2020-09-17

Den 30 september ska ett nytt avtal mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv om anställningstrygghet vara på plats. PTK förhandlar bland annat för att förbättra tjänstemännens möjligheter att stärka sin kompetens under hela arbetslivet och att de stöd som finns även ska omfatta visstidsanställda.

PTK har länge velat träffa nya avtal som stärker tjänstemännens trygghet på arbetsmarknaden. Engagemanget är starkt och nu pågår ett intensivt förhandlingsarbete för att komma hela vägen in i mål.

– Kollektivavtalade lösningar skapar en stabilitet på arbetsmarknaden, och som facklig arbetsmarknadspart tar vi ansvar för partsmodellen genom att utveckla avtalen. Ett av våra mål är att förbättra tjänstemännens möjlighet att stärka sin kompetens, både under anställning och i omställning, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

I december 2019 enades parterna om en gemensam avsiktsförklaring som satte ramarna för de fortsatta förhandlingarna. Samtidigt tillsatte parterna arbetsgrupper inom områdena anställningsskyddsregler, omställning och arbetslöshetsförsäkring. I juni sammanställdes deras arbete i en rapport som nu används som underlag i de fortsatta förhandlingarna.

Om två veckor ska förhandlingarna vara avslutade och ett nytt avtal vara på plats. Trots pandemin, som fått stora konsekvenser för arbetsmarknaden och lett till att avtalsrörelsen har skjutits upp, har parterna fortsatt att förhandla. Det osäkra läget på arbetsmarknaden har samtidigt satt ytterligare fokus på behovet av relevanta avtal som omfattar fler, som ger ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och som gör det enklare att stärka sin kompetens under hela arbetslivet.

Oavsett vad resultatet blir så kommer det att dröja innan anställningstryggheten förändras i praktiken. Ett viktigt skäl är att förändringar kommer att kräva ändringar av både lagstiftning och kollektivavtal, för att resultatet ska vara hållbart i många år framöver. I januariavtalet framgår även att regeringen ska lägga förslag i enlighet med parternas överenskommelse, och att lagändringar ska genomföras under 2021.

Trygghet byggs upp av flera olika delar

Under förhandlingarna har det hela tiden varit tydligt att anställningstrygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden handlar om betydligt mer än lagen om anställningsskydd. PTK:s utgångspunkt är att trygghet på arbetsmarknaden byggs upp av flera delar som är beroende av varandra. Det handlar framförallt om fyra saker:

  1. Starkt anställningsskydd genom lag och avtal där det fackliga inflytande är säkrat.
  2. Förbättrad tillgång till kompetensutveckling, både under anställning och i omställning.
  3. Utökat stöd i omställning genom TRR, som även omfattar visstidsanställda.
  4. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, som även omfattar visstidsanställda.

Förhandlingarna innehåller alla dessa delar. Viljan att nå fram till ett nytt avtal är stark hos alla parter, men ännu är inga frågor avgjorda.