Förhandlingsutrymme ger resultat

Publicerat 2023-05-10

Den 3-4 maj träffades EU:s arbetsmarknadsministrar och socialministrar för att bland annat diskutera omställning och hur bristande matchning mellan kompetens och jobb kan förebyggas. Arbetsmarknadens EU-råd var där för att presentera Trygghetsöverenskommelsen, som ett tydligt resultat på vad parterna kan uppnå genom förhandlingar.

”När ministrar från hela EU kommer hit vill vi såklart visa upp det finaste vi har: Uppsala slott och de svenska parterna”. Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson uttryckte tydligt sin belåtenhet med parternas närvaro vid mötet (det tidigare med hänvisning till onsdagens guidade visning i Uppsala).

Arbetsmarknadens EU-råd med Martin Linder från PTK, Therese Gouvelin från LO och Mattias Dahl från Svenskt Näringsliv var på plats för att berätta om hur parterna genom den svenska arbetsmarknadsmodellen kan uppnå konkreta resultat, med Trygghetsöverenskommelsen som färskt exempel.

Politiska, legala och praktiska möjligheter att göra jobbet

Det tydliga budskapet från de svenska parterna var att möjligheterna att uppnå resultat som vi har gjort i Sverige kräver förhandlingsfrihet. Parterna måste få politiska, legala och praktiska möjligheter att göra jobbet.

Medlemsstaterna har ett stort ansvar och EU:s stöttande roll i att främja kompetens är viktig. För att vi framgångsrikt ska kunna möta nya krav på kompetens måste både fack och arbetsgivare ha handlingsutrymme att identifiera och komma överens om skräddarsydda och balanserade lösningar.

I den svenska arbetsmarknadsmodellen har staten gett arbetsmarknadens parter betydande handlingsutrymme att reglera arbetsmarknaden och möjlighet att avvika från lagstiftningen genom kollektivavtal. Det ger både fack och arbetsgivare incitament att kompromissa och uppnå lösningar – vilket vi gör.

Hösten 2022 sjösattes Trygghetsöverenskommelsen – en historisk arbetsmarknadsreform i Sverige, där nya lagregler och nya huvudavtal samspelar för att öka tryggheten och förbättra möjligheterna till omställning för både anställda och företag.

Varken Trygghetsöverenskommelsen eller den svenska modellen kan kopieras rakt av – den kräver samspel mellan parter och lagstiftare, samt det givna att det måste finnas starka arbetsmarknadsparter, hög anslutningsgrad och kollektivavtal som täcker en majoritet av de anställda.

Omställningsorganisationerna stöttar både anställda och företag

I utställningen som delegaterna besökte under dagen lyfte parterna även fram de egna omställningsorganisationerna TRR (PTK och Svenskt Näringsliv) och TSL (LO och Svenskt Näringsliv) som goda exempel på hur vi sedan 70-talet gör verkstad av förhandlingsresultat och stöttar både anställda och företag genom de organisationer som vi styr gemensamt.

Inom Arbetsmarknadens EU-råd fortsätter vi att synliggöra parternas arbete och förtydliga vilka förutsättningar som krävs för att nå resultat. Läs gärna vidare i den artikel som Martin Linder, ordförande i Unionen och tillika i PTK, skrev på Europadagen den 9 maj.