Försäkring vid arbetsskada i fokus

Publicerat 2023-04-27

Just nu arbetar en statlig utredning med att komma med förslag på hur arbetsskadeförsäkringen ska förbättras. En arbetsgrupp på PTK ger löpande synpunkter till utredningen, som ska vara klar 2023. I arbetsgruppen ingår Hans Flygare som är arbetsmiljöexpert på Sveriges Lärare.

PTK har tillsatt en arbetsgrupp som ska ge synpunkter på den pågående arbetsskadeutredningen. Under lång tid har det varit tydligt att försäkringen inte fungerar. Alltför få får sin arbetsskada prövad, något som också påverkar möjligheten att få ersättning genom den kollektivavtalade försäkringen TFA.

– Att förbättra arbetsskadeförsäkringen är nödvändigt. Inte minst för de som drabbats av arbetssjukdomar, som exempelvis utmattningssyndrom. För denna grupp är det svårt att få ersättning, och de kan inte heller få någon kompletterande ersättning från parternas försäkring innan Försäkringskassan har fattat ett beslut.

Utredningen tillsattes av den förra regeringen och ska vara klar under 2023. Hans upplever att utredningen är produktiv och har kommit långt. PTK:s arbetsgrupp går igenom texter och kommer löpande med inspel till den referensgrupp som finns kopplat till utredningen.

– Utredningen har stor betydelse för hela arbetsmarknaden. Att antalet som beviljas ersättning för arbetsskada har minskat över tid beror tyvärr inte på att arbetsmiljön har blivit bättre. Vår förhoppning är att möjligheterna till prövning och att få ersättning ska förbättras.

Något som varit viktigt för Sveriges Lärare utifrån erfarenheterna under pandemin är alla som utsätts för smitta i sitt arbete ska kunna få detta prövat som en arbetsskada, inte bara de som arbetar inom vårdyrken.

”PTK är en viktig plattform för att påverka kommande lagstiftning, där vi kan lyfta perspektiv som är viktiga för våra medlemmar.”

Hans Flygare

Arbetsmiljöexpert på Sveriges Lärare

Hans ser flera fördelar för Sveriges Lärare, som bildades 1 januari 2023 genom ett samgående mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, att vara medlemmar i PTK.

– Först och främst kan vi tillsammans förhandla fram bättre villkor för exempelvis pension och omställning än vad enskilda förbund kan göra själva. PTK är också en viktig plattform för att påverka kommande lagstiftning, där vi kan lyfta perspektiv som är viktiga för våra medlemmar. För mig personligen är det värdefullt att få träffa experter från andra fackförbund.

Något Hans skulle vilja uppmärksammades mer på arbetsmarknaden är att många, framför allt kvinnor i kontaktyrken, går ner i arbetstid för att orka med sitt jobb.

– Att många tvingas gå ner i arbetstid för att orka är ett stort problem. Bland annat påverkar det livsinkomsten för många kvinnor, som oftast är de som går ner i arbetstid. Här behöver arbetsgivarna, i samarbete med fackförbunden, sikta in sig på orsakerna. Om någon är eller riskerar att bli sjuk måste det innebära förändringar av arbetsmiljön.