Startsida

Frågetecken blev utropstecken under orienteringskursen

Publicerat 2022-10-19

– Man pratar ju helst inte om saker man inte förstår, säger Maja Westerlund med ett skratt. Hon är en av deltagarna på PTK:s senaste orienteringskurs i pension och försäkring, och i uppdraget som förtroendevald ligger det på hennes fat att informera om ämnet.

Systemen kring pension och försäkring är komplexa, och den enskilde individen har möjlighet att välja bland många olika alternativ beroende på vad som passar ens behov. Orienteringskursen täcker grunderna och utgår ifrån lagstiftning och kollektivavtal för att skapa klarhet och förbereda deltagarna på sitt uppdrag som informatör.

– När man blir en person som folk frågar vill man veta mer så man kan svara på de här frågorna. Jag hade en lite luddig bild av pensionssystemet och försäkringssystemet – kursen klarade upp det. Det fanns många frågetecken som blev utropstecken under kursens gång, saker man inte tänkt på som man verkligen bör tänka på. Med en tydlig bild av systemen blir man en bättre informatör, säger Maja Westerlund, som till vardags jobbar på Innovitaskolan inom Academedia, samt tre dagar i veckan för Lärarförbundets AcadeMedias riksorganisation.

”Med en tydlig bild av systemen blir man en bättre informatör.”

Maja Westerlund

Lärarförbundet AcadeMedia

Väcka engagemang – hos alla

Det är inte bara den som närmar sig pensionsåldern som bör intressera sig för pension och försäkring, utan det är frågor som har aktualitet arbetslivet igenom, och i olika situationer. Att väcka intresse hos människor kan vara en av utmaningarna i uppdraget som informatör.

– Tyvärr kommer intresset kanske lite sent, när man blir lite äldre, eller när det redan hänt någon olycka eller så. När vi gör arbetsplatsbesök brukar vi ha med oss material för att väcka frågan, och då blir oftast även de yngre också intresserade.

Orienteringskursen ger även deltagarna tips på hur de bäst kan uppmuntra kollegorna att själva bli mer engagerade i sin pension, och Maja Westerlund trycker på vikten av fortbildning av ämnet på arbetsplatsen, när kursen är avklarad. Hon poängterar också att frågan om pension och försäkring är viktig även utanför arbetstid.

– Jag har själv fått kunskap om min egen pension och mina egna rättigheter. Och inför att jag skulle gå utbildningen fick min sambo till exempel gå igenom Avtalats rådgivningstjänst. Det är självklart att man ska göra den.