Helena Hedlund ska hålla ihop PTK:s förhandlingsarbete

Publicerat 2020-08-24

PTK har inrättat en ny tjänst som ska hålla samman förhandlingsarbetet och analysera hur förändringar på arbetsmarknaden påverkar organisationens avtal och uppdrag. Helena Hedlund, senast förhandlingschef och vice VD på Ledarna, ska axla den nya rollen.

– Tjänsten ger mig möjlighet att få fortsätta att bidra till utveckling av några av de viktigaste kollektivavtalen som finns på svensk arbetsmarknad. Det känns särskilt spännande i en tid då det sker stora förändringar på arbetsmarknaden och då parternas förmåga att finna lösningar som gynnar alla sätts på prov, säger Helena Hedlund.

Helena Hedlund har sammanlagt mer än 25 års erfarenhet från fackliga organisationer, främst inom områdena förhandling och arbetsrätt. Hon har bland annat varit förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, chefsjurist på Sif, kanslichef på PTK samt förhandlingschef och vice VD på Ledarna. Helena har också en lång erfarenhet som chef, och har främst varit chef över specialister och andra chefer.

– Helena Hedlund har en både lång och bred erfarenhet av frågor som rör avtal, förhandling och arbetsmarknadens funktionssätt. Hon kommer vara en viktig del i att utveckla PTK, säger Kristina Rådkvist, kanslichef på PTK.

Den nya tjänsten innebär verksamhetsansvar för avtals- och villkorsarbete. I rollen ingår att ha en sammanhållande funktion i PTK:s förhandlingsarbete och att följa och analysera hur förändringar på arbetsmarknaden påverkar avtal och uppdrag. Inrättandet av den nya rollen är en del i den organisationsförändring som PTK genomför med anledning av att parterna bildat ett nytt gemensamt bolag för försäkringsinformation.

Helena Hedlund tillträdde tjänsten 17 augusti.