Henrik och Ylva guidar arbetstagarledamöter hand i hand

Publicerat 2022-11-14

Styrelsearbete är ett viktigt jobb – och inte något man gör i en handvändning. PTK har olika kurser för den som är nyfiken på uppdraget som arbetstagarledamot, och för den som är ny i sitt arbete. Henrik Emanuelsson och Ylva Peterson på PTK håller tillsammans i samtliga kurser.

Hur kommer det sig att just ni utbildar i de här frågorna? 

– Framför allt så är det för att vi tycker det är roligt och att vi har erfarenhet och ämneskunskap. Att utgå ifrån ett ämne och försöka få det att landa rätt hos de som lyssnar kräver engagemang, energi och pedagogisk kunskap. Jag hoppas att deltagarna känner att vi besitter de egenskaperna, säger Henrik. 

Ylva med sin långa erfarenhet kring bolagsstyrelseutbildningar håller med och poängterar att ska man jobba med utbildning så ska man göra det för att det är kul med just lärandet. 

– Man måste nästan gå igång på att få andra att gå vidare i sin kunskapsresa – att det ger en energi, säger Henrik. 

– Precis, när man får se att polletten ramlar ned, fyller Ylva i. Att vi är två på utbildningarna är viktigt. Vi förklarar saker på olika sätt, vi har olika erfarenheter och för lärandets skull är det viktigt att man som deltagare får ta del av lärandet på olika sätt. Jag och Henrik har inte olika lärostilar, men alla lär sig på olika sätt. Och vi utvecklar ständigt, efter varje kurs kommer vi ju på nya saker. 

”Att hela tiden tänka ’kan vi göra detta ännu bättre, finslipa ännu mer?’ Det är en drivkraft!”

Henrik Emanuelsson

– Det gör det kul också, att hela tiden tänka ”kan vi göra detta ännu bättre, finslipa ännu mer?”, säger Henrik. Det är en drivkraft! Varje hjärna fungerar ju olika, och då ska vi se till att utbildningarna innehåller många olika angreppssätt så att alla ska förstå. Det är en blandad pedagogik, med hemuppgifter, gruppuppgifter, färg, form och ljud. 

Henrik och Ylva avlöser varandra när de talar och det märks att de jobbar mycket tillsammans. Ylva poängterar att de är mer lika än olika – men att de fyller lite olika funktion. Hennes parhäst tycker till exempel att det är roligt att utveckla tekniska lösningar, något som hon själv inte tycker är ett dugg kul. Men hon har många idéer som Henrik kan förverkliga rent tekniskt. Henrik passar på att understryka hur duktig Ylva är på att ta in folk när hon pratar och rikta dem rätt, så att de landar där de ska: i förståelse för ämnet. 

  

Varför är det viktigt att gå utbildning inom bolagsstyrelsefrågor? 

Vårt uppdrag är inte att göra folk till ämnesexperter, utan få folk att våga – våga ställa frågor så de kan få ordentliga beslutsunderlag. Som styrelseledamot är man där för bolagets bästa och då behöver du veta vilka rättigheter och skyldigheter som krävs av dig enligt lag. Det är detta vi lägger grunden till i utbildningen, säger Ylva.  

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda är 50 år gammal men fortfarande tror många att de anställdas representanter är i bolagsstyrelsen som fackliga, berättar Ylva, och påminner: det är man inte – man är där som en vanlig bolagsstyrelseledamot. När man väl är vald har man samma rättigheter och skyldigheter som de stämmovalda. Vi betonar mycket skillnaden mellan att jobba som facklig och jobba som styrelseledamot. 

”Vårt uppdrag är inte att göra folk till ämnesexperter, utan att få folk att våga.”

Ylva Peterson

Det är viktigt att komma in i PTK:s utbildningsvärld, redan innan uppdraget börjar. Att man förstår att rollen är på allvar. 

PTK har en digital introduktionskurs som heter Ta plats, som vänder sig till de som är nyfikna på uppdraget. Där ligger fokus på vad man ska tänka på när man väljer en ledamot eller själv vill ta uppdraget. När man är vald ledamot bör man gå webbutbildningen Rollen som bolagsstyrelseledamot.  Där går vi bland annat igenom ansvaret man har och vilka ens rättigheter och ens skyldigheter är. Det är mycket ekonomi inom uppdraget, och för den biten finns en grundläggande ekonomisk utbildning, och en kortare digital kurs. Sedan vill vi ju också att man ska jobba med framtidsfrågor, och inte dåtidsfrågor, som Ylva säger, och där kommer Diplomutbildningen in. 

  

Vad lär man sig? 

– Du lär dig vad som krävs av dig som ledamot, säger Henrik. Du lär dig om relevanta lagar, du lär dig vad du har rätt till i styrelserummet. Sedan får du också erfarenheter från andra om hur du kan tackla olika situationer som kan uppstå i styrelserummet. Hur man hanterar vd och ordförande, och vad de har för ansvar. Man får bolla mycket med varandra, och det är mycket nätverkande där man får många idéer och tankar från varandra. Du lär dig också hur du ska kunna tolka de ekonomiska rapporterna du får, så du faktiskt vet vad det är du läser. Det blir konkreta uppgifter som informerar dig om huruvida företaget går åt rätt håll. 

– Just detta att analysera vad man ska titta på, säger Ylva, men också kunna förstå samband mellan resultat och balansräkning. Om vi fattar ett beslut, vad blir konsekvenserna? Hur kommer det slå? Sambandstänk, analys, konsekvenstänk. Det är mycket att få deltagarna i kursen att känna sig trygga när de ska fatta beslut. De är där för att de kan företaget bäst. Vi försöker stärka dem i sin roll, så att de ska känna sig trygga som ledamöter. 

Det kan vara mycket information, och Henrik understryker att de uppmuntrar deltagarna att ställa alla de frågor de kanske inte kan eller törs ställa i styrelserummet. De tränar på att tänka att det inte finns några dumma frågor, utan att man ska stå på sig. Och att de här kunskaperna är färskvara.

– Man måste underhålla det hela tiden, säger Ylva. Du måste vattna blomman! Annars glömmer man oerhört fort. 

– Precis. Repetera, repetera, och implementera! Det brukar vi säga, säger Henrik.