Höjd ålder för intjänande av tjänstepension

Publicerat 2022-06-21

Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Den som omfattas av ITP 1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder. Rätten att få sjukpension höjs till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.

– Allt fler tjänstemän arbetar längre upp i åldrarna, och det är viktigt att man då kan fortsätta att tjäna in ålderspension och även har rätt till sjukpension. Det är bra för våra medlemmar att vi nu höjer gränsen till 66 år, vilket också går i linje med förändringarna i det allmänna systemet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Förändringarna i avtalet innebär att den som omfattas av ITP 1 från 1 januari 2023 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 år. ITP 1 är en premiebestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän som är födda 1979 eller senare. Rätten att få ITP:s sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.

Detta ligger i linje med höjningarna av åldersgränserna i den allmänna pensionen och näraliggande trygghetssystem, till exempel sjukförsäkringen, som också införs den 1 januari 2023. I juni 2021 tog PTK initiativ till att förhandla om ITP-avtalet för att det ska vara möjligt att tjäna in tjänstepension högre upp i åldrarna, då medellivslängden stiger och allt fler tjänstemän fortsätter att arbeta längre upp i åldrarna.

Möjlighet till överenskommelse med arbetsgivaren och inkomsttak för intjänande

Det är fortsatt är möjligt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att tjäna in premiebestämd tjänstepension högre upp i åldrarna. Detta gäller även den som omfattas av ITP 2, som är förmånsbestämd. I övrigt sker ingen förändring av ålderspensionen i ITP 2, som endast kan omfatta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

Ett inkomsttak införs också för ITP1. Idag tjänar den som har ITP1 in tjänstepension på hela lönen, oavsett storlek. Det nya inkomsttaket innebär att den som en månad har en inkomst som överstiger 30 inkomstbasbelopp/12, vilket motsvarar en månadslön på 177 500 kronor, inte får pensionsinbetalningar på den del av inkomsten som överstiger detta. Det går fortsatt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att få pensionsinbetalningar på hela lönen, oavsett storlek.

Pressmeddelande från PTK och Svenskt Näringsliv: Åldersgränserna höjs och ett tak införs i tjänstepensionen ITP.