Höjda åldersgränser i ITP från 1 januari 2023

Publicerat 2022-11-22

Den 1 januari 2023 höjs vissa åldersgränser i tjänstepensionen ITP, efter att PTK och Svenskt Näringsliv tidigare i år kommit överens om förändringar i ITP-planen. 

I juni 2021 begärde PTK förhandling med Svenskt Näringsliv om att höja åldersgränserna i ITP. PTK yrkade på höjda åldersgränser för intjänande av tjänste­pension och de kringliggande försäkringar. Förhandlingarna avslutades i juni 2022 och förändringarna i ITP-planen träder i kraft den 1 januari 2023. Här framgår vad som gäller efter årsskiftet.

Åldersgränsen för ålderspension i ITP 1 höjs från 65 till 66 år

ITP 1 är en premiebestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän födda 1979 eller senare. Tjänstemän som omfattas av ITP 1 fortsätter omfattas av ITP 1 fram till 66 år istället för 65 år som idag. Det innebär att inbetalningar till ålderspensionen ITP 1 fortsätter för den som arbetar efter 65 år på ett företag som omfattas av ITP.

Ett tak för intjänande införs – men möjligt att göra andra överenskommelser

Det införs ett tak för lön som ITP 1:s ålderspensionspremier beräknas på från den 1 januari 2023. För 2023 är det taket 185 750 kr per månad (30 inkomstbasbelopp/12). Om den totala löneutbetalningen, inklusive bonus eller liknande, för en månad överstiger 185 750 kr så är den överskjutande delen inte pensions­grundande för ITP 1.

Det finns dock inget som hindrar att arbetsgivare och anställd kommer överens om att löner över detta tak även fortsättnings­vis ska vara pensionsgrundande. Överens­kommelser kan göras både på individuell nivå, gruppnivå eller för alla tjänstemän på företaget.

Pensionsåldern för ålderspension ITP 2 är fortfarande 65 år

ITP 2 är en förmånsbestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare. För ITP 2 sker inga förändringar av ålderspensionen, utan pensionsåldern är fortfarande 65 år.

Det finns dock inget som hindrar att arbetsgivare och anställd kommer överens om att ITP 1 fortsättningsvis ska gälla från 65 år ifall den anställde kvar­står i tjänst. Det är då inget som påverkar pensionen från ITP 2.

ITP sjukpension gäller till och med 66 år

Den som arbetar kvar efter 65 år fortsätter att omfattas av sjukpensionsförsäkringen inom ITP fram till 66 år. Detta gäller både för den som omfattas av ITP 1 och ITP 2.

De som har påbörjat ett sjukfall före 1 januari 2023 kommer fortfarande att omfattas av de gamla reglerna. Det innebär att sjukpensionen från ITP inte utbetalas efter 65 år. För alla som blir sjuka efter årsskiftet kan ITP:s sjukpension komma att betalas ut även efter 65 år, oavsett om den anställda har ITP 1 eller ITP 2.