Hur fungerar pension och försäkring via jobbet? Avtalat har svaret.

Publicerat 2021-01-15

Avtalat, det nya bolag som PTK, LO och Svenskt Näringsliv har startat gemensamt ska göra det enklare att förstå kollektivavtalad pension och försäkring. Nu flyttar delar av PTK:s verksamhet över till Avtalat. PTK fortsätter att erbjuda utbildningar inom pension och försäkring för förtroendevalda och anställda vid PTK:s medlemsförbund.

Avtalat, det nya bolag som bildats gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv, lanserades den 1 januari 2021. Avtalats ansvar är att informera anställda och arbetsgivare med kollektivavtal om kollektivavtalad pension och försäkring.

Varför har vi startat Avtalat?

Syftet med Avtalat är att förenkla för både anställda och arbetsgivare. Genom att PTK, LO och Svenskt Näringsliv samlar all information på en gemensam plattform skapar vi en översikt och enhetlighet som inte har funnits tidigare. Den här gemensamma satsningen är historisk och kommer på sikt innebära stora fördelar – både för anställda och arbetsgivare.

Besök avtalat.se

Den första versionen av avtalat.se släpptes vid årsskiftet. Till en början består den av generell information till tjänstemän, arbetare och arbetsgivare, men under de kommande åren kommer den att växa så att både anställda och arbetsgivare kan logga in och utföra alla uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

PTK:s digitala rådgivning för privatanställda tjänstemän, rådgivningstjänst.se, tas över av Avtalat i början av 2021. Informationen från webbplatserna  knegdeg.se och arbetautomlands.se arbetas in i avtalat.se och dessa båda webbplatser kommer att stängas i februari 2021. Tjänstepensionsbloggen.se kommer att finnas kvar, åtminstone i början av 2021.

Avtalat tar över uppdraget att informera privatanställda tjänstemän

Från 2021 har PTK inte längre kvar uppdraget att informera privatanställda tjänstemän om pension och försäkring, då det tas över av Avtalat. Medlemsförbund och förtroendevalda kan även ta stöd av Avtalat för att informera om pension och försäkring vid sina egna informationsträffar.

PTK fortsätter utbilda och samordna medlemsförbundens behov

PTK fortsätter att utbilda förtroendevalda och anställda vid medlemsförbund i frågor som rör pension och försäkring. PTK:s kansli kommer även fortsättningsvis att samordna medlemsförbundens behov av försäkringsinformation, både om det rör utbildningar som vi själva håller i eller om det rör informationsmaterial eller annat som Avtalat står för.