Huvudavtalet undertecknat

Publicerat 2022-06-22

PTK, Svenskt Näringsliv och LO undertecknade den 22 juni nya Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd i Saltsjöbaden. De nya reglerna i lagar och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

– Parterna har tagit ett helhetsgrepp om tryggheten på svensk arbetsmarknad. Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att vi åstadkommit ett avtal som stärker anställningstryggheten och förbättrar omställningen. Resultatet visar vikten av att låta parterna förhandla för att hitta långsiktigt hållbara lösningar som utvecklar svensk arbetsmarknad, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

Den 22 juni undertecknade PTK, Svenskt Näringsliv och LO nya huvudavtal, som medlemsförbunden nu kan ansluta sig till. Den 1 oktober träder förändringarna i kraft.

– Trygghetsöverenskommelsen innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet för anställda oavsett anställningsform och för personer som är mellan jobb. Inom PTK förbereder vi oss nu för att ta vara på alla möjligheterna som reformen och de nya reglerna ger, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Det nya omställningsstudiestödet tillsammans med det kompletterande stödet från parterna förbättrar möjligheterna för de som är i anställning eller mellan jobb att studera. Här kommer omställningsorganisationerna TRR och TRS att spela en viktig roll.

PTK har redan börjat utbilda ombudsmän och förtroendevalda vid medlemsförbunden. Bland annat behandlas vad som kommer att gälla vid uppsägningar vid arbetsbrist, där samverkan mellan tjänstemannafacken i PTK-L kommer att få en central roll.

Läs parternas gemensamma pressmeddelande.