Industrin först ut med partsgemensam kompetensinventering

Publicerat 2024-02-09

Nu blir det lättare för den som vill vidareutbilda sig inom industrin att välja riktning – och för lärosätena att veta vilka utbildningar som matchar behoven. Kompetensbehoven för de kommande åren finns samlade i en ny databas från Industrirådet.  

Industrins parter har lanserat en inventering av kompetensbehoven för de kommande tre åren. Den pekar på ett behov av att ersättnings- och nyrekrytera över 300 000 medarbetare inom industrin. Hela sex av tio företag uppger att de behöver öka antalet anställda på tre års sikt och sju av tio säger att det har blivit svårare att få tag i rätt kompetens.

Fler utbildningar som passar personer i arbetslivet behövs

Inventeringen, som är gjord av Demoskop, visar på ett behov av kompetens inom industrin som inte motsvaras av det utbud av utbildningar som finns att söka. Här måste det till en förändring!

Det är Industrirådet, facken inom industrin och arbetsgivarna tillsammans, som står bakom inventeringen och tanken är att den ska uppdateras löpande. Syftet är att ge vägledning till personer som vill vidareutbilda sig och stärka sin ställning på arbetsmarknaden, att ge företag underlag för sin kompetensförsörjning och att bidra till en bättre dimensionering av utbildningar för industrins behov.

Enkelt att hitta vilka kompetenser som är mest eftersökta

Materialet, i form av en rapport och en databas, finns tillgängligt på Industrirådets webbplats där man själv enkelt kan söka på olika parametrar som yrke, kompetens, region och bransch. Man kan för varje yrke (geolog, laboratorieassistent, konstruktionsingenjör etc) se vilka kompetenser som är mest eftersökta och hur många som behöver anställas exempelvis i Västsverige de kommande tre åren. Och man kan se hur behoven av kompetens ser ut i en viss delbransch inom industrin.

Detta är den första stora kompetensinventeringen som görs partsgemensamt, men planer finns för liknande inventeringar i andra branscher.