ITP-upphandlingarna ger mer i pension

Publicerat 2023-10-19

Den 1 oktober 2023 sänktes avgifterna för tjänstepensionen ITP ytterligare, då 2023 års upphandling trädde i kraft. Den genomsnittliga försäkringsavgiften i de upphandlade produkterna ligger nu på cirka 0,09 procent. Sedan 2007 har anställda med tjänstepensionen ITP fått mer pengar efter varje upphandling.

Den femte upphandlingen i raden gav gott resultat för över två miljoner pensionssparare. Det är Collectum som på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK upphandlar försäkringsbolag och fonder för tjänstepensionen ITP. Nytt i årets upphandling är att avgifterna även sänkts i äldre bestånd, vilket innebär att de som aldrig har gjort något val och därmed ligger kvar i icke-upphandlade produkter också får sina avgifter sänkta.

Lägre avgifter ger högre pension

Diagram resultat ITP-upphandling 2007-2023

Diagrammet visar sänkningen fondavgifter i procent mellan 2007-2023 som resultat av de fem ITP-upphandlingarna som hittills genomförts. .

 • Den genomsnittliga avgiften för entrélösningarna är 0,11 procent. Det kan jämföras med 0,14 procent vid upphandlingen 2018 och 0,23 procent vid upphandlingen 2013.
 • Den genomsnittliga avgiften för försäkringsgivarnas valbara fonder är nu 0,21 procent. Det kan jämföras med 0,30 procent vid upphandlingen 2018 och 0,39 procent vid upphandlingen 2013.
 • Avgifterna för exakt samma fonder på den öppna marknaden är i genomsnitt 0,83 procent, alltså nästan fyra gånger så höga jämfört med de upphandlade avgifterna.
 • Antal fonder totalt i fondutbuden för de fem försäkringsgivarna har ökat med 56 procent i jämförelse med upphandlingen 2018, från 76 till 119 fonder.
 • I äldre utbud av fondförsäkring har många fondavgifter sänkts och flertalet försäkringsgivare har även tagit bort sina försäkringsavgifter.

Så gick upphandlingen till

I september 2022 skickades en intresseförfrågan om att delta i upphandlingen till samtliga försäkringsgivare som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell försäkring och fondförsäkring.  Sju bolag inom traditionell försäkring och nio bolag inom fondförsäkring lämnade in offerter. I en kort rapport beskriver Collectum hur de genomförde upphandlingen.

Utgångspunkter för upphandlingen har varit:

 • Tre till fem försäkringsgivare inom traditionell pensionsförsäkring respektive fondförsäkring ska väljas ut
 • Utvärderingsmetoden ska vara kvantitativ.
 • Utvärderingsområden och deras vikter ska vara beslutade av ITP-nämnden innan offerterna tas emot.
 • Offertunderlag och utvärdering ska utformas från ”vad” som ska uppnås och inte ”hur” det ska uppnås.
 • Krav och utvärderingsmetod ska utformas efter en målgruppsanalys där de alternativa ITP-karriärerna ska ges samma vikt för offerternas slutresultat.
 • Pensionsålder 66 år och livslång utbetalning.

Utifrån de offerter som kom in har Collectum räknat på sju typpersoner och 4 000 finansiella scenarier. Det ger 448 000 utfall. Utifrån resultatet av dessa beräkningar har fem försäkringsgivare valts ut för traditionell försäkring och fem för fondförsäkring.

Traditionell  försäkringFondförsäkring      
AlectaHandelsbanken
AMFLänsförsäkringar
FolksamNordea
NordeaSPP
SPPSwedbank

Traditionell försäkring

Inom traditionell försäkring valdes fem försäkringsgivare ut: Alecta, AMF, Folksam, Nordea och SPP. Dessa finansiellt stabila försäkringsgivare erbjuder produkter med hög avkastningspotential, konkurrenskraftiga garantier och stabila pensionsutbetalningar till låg avgift.

Fondförsäkring

Inom fondförsäkring valdes fem försäkringsgivare ut: Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SPP och Swedbank. Dessa erbjuder tillsammans 119 aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Den genomsnittliga avgiften för fonderna i fondutbuden för de upphandlade fondförsäkringarna är nu 0,21 procent, vilket kan jämföras med 0,30 i upphandlingen 2018. För de erbjudna entrélösningarna är avgifterna ännu lägre, avgiften är 0,11 procent när den är som högst.

Faktaruta

Med upphandlingen får de 37 000 privata företag som har kollektivavtal en ännu bättre tjänstepensionsförmån för sina tjänstemän. Totalt omfattar upphandlingen cirka 2,2 miljoner tjänstemän som är eller tidigare har varit anställda på ett företag med kollektivavtal.

Upphandlingarna har satt en standard för tjänstepensionsprodukter och bidragit till att de produkter som erbjuds löpande förbättras. Genom att ställa krav på bolagen får tjänstemännen inom ITP-planen bästa möjliga förutsättningar för en hög livslång tjänstepension.