”Jag förstår vad siffrorna säger” – ekonomikurs gav självförtroende

Publicerat 2022-05-30

Jag har fått en vidare förståelse för väldigt mycket i företaget och i samhället. Det säger Martin Pålsson som nyligen gick en tre dagar lång ekonomikurs för ledamöter i bolagsstyrelser.

Martin gick kursen Förståelse för ekonomi i styrelserummet sedan Unionen-klubben vid BioInvent International AB i februari utsåg honom till arbetstagarledamot i styrelsen. Som förberedelse gick han grundkursen Rollen som arbetstagarledamot och därefter ekonomikursen som nämns ovan. Den förra gavs på Teams, den andra på plats i Stockholm.

– Jag hade ingen erfarenhet av styrelsearbete eller fackliga uppdrag innan dess. Men det lät intressant att förstå hur företaget fungerar och att samtidigt tillföra mitt perspektiv från produktionen, från golvet.

Martin beskriver idag sitt uppdrag som intressant, lärorikt och utvecklande. Till detta har ekonomikursen i högsta grad bidragit. På den fick han lära sig att tolka en årsredovisning, vilket bland annat innebär att förstå centrala begrepp, som soliditet.

”Jag förstår vad siffrorna säger när jag har skrivit på årsredovisningen för 2021. Jag har också lärt mig hur man ska läsa i fotnoterna.”

Martin Pålsson

Arbetstagarledamot, BioInvent

Mervärde av kursen

Martin har tagit med sig de nyvunna ekonomikunskaperna till andra sammanhang. Bostadsrättsföreningen och aktiesparandet är två områden. Men självklart var förståelse för bolagets ekonomi i fokus under kursen.

– Jag tyckte att kursen var väldig bra. Ledarna Ylva och Louise var så kunniga, de brinner för det som de undervisar i.

– Sedan uppskattar jag att kursen hölls på plats och att där få höra andra arbetstagarrepresentanter berätta om hur de har det. Deras perspektiv kom fram. Det blir inte alls lika bra diskussioner på Teams.

Ännu en förtjänst med kursen som Martin vill lyfta fram är att den efteråt erbjuds online Kommer du ihåg – ekonomi? Efter tre intensiva dagar kan man behöva gå tillbaka ibland, få en chans att smälta och repetera innehållet, framhåller han.

Tar uppdraget på allvar

– Kursen ger en mångsidig bild av uppdraget i en bolagsstyrelse, säger Martin. Det är ett uppdrag med skyldigheter och rättigheter. Som arbetstagarrepresentant har man samma skyldigheter som övriga i styrelsen. Det understryks av att man kan bli åtalad om redovisningen inte stämmer. Det är viktigt att utbilda sig när man har en sådan roll.

Som styrelseledamot får man vetskap om affärshemligheter och strategiska diskussioner, som inte förmedlas till allmän kännedom.

– Man får höra sådant som man kanske inte hade fått höra om man enbart jobbar på inom produktionen. Det är intressant.

Engelskspråkig affärsmiljö

BioInvent International är börsnoterat, har både svenska och utländska ägare, affärsmiljön är internationell. Koncernspråket är engelska. Det kan ta flera år innan forskning och utveckling resulterar i vinstgivande verksamhet. Det innebär bland att årsredovisningen får tolkas på ett annat sätt än för ett traditionellt verkstadsföretag.

Ägarna är beredda att skjuta till medel för att få framtida produkter. Ett enstaka förlustår, som exempelvis 2021 var, säger inget om hur bolagets ekonomi utvecklas på sikt.

– Det tar lång tid att få fram nya läkemedel, som blir kommersiellt framgångsrika, säger Martin.

Han jobbar till vardags som processingenjör inom produktionen. Det finns ännu en arbetstagarledamot i styrelsen som representerar forskningssidan. Innan Martin kom till BioInvent International AB hade han jobbat flera år inom samma bransch, läkemedel och bioteknik.

Text: Lennart Frykskog