”Ju mer man lär sig om pension och försäkring ju roligare blir det”

Publicerat 2022-09-27

Pension och försäkring är roligt – och oerhört viktigt. Det handlar om din uppskjutna lön och din trygghet. Med sådana budskap talar sig Erica Ropero på Ledarna varm för PTK:s utbildningar och allra mest för grundkursen i pension och försäkring.

Erica Ropero är pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna, och dessutom är hon en av sju förbundsföreträdare i PTK:s expertgrupp. Hon är således väl lämpad att ge perspektiv på vad PTK kan erbjuda.

– Jag brinner för pension och försäkring, har jobbat hela livet med frågorna och tycker att det är så roligt, jag älskar det verkligen. Det man lär sig mer om blir dessutom ännu roligare.

Därmed inte sagt att roligt är lätt, men just därför finns kurser som Erica Ropero gärna vill att de förtroendevalda går. PTK anordnar en introduktionskurs (en dag) där man som förbundsanställda eller förtroendevald ges en övergripande koll samt en orienteringskurs (två dagar) för fackligt förtroendevalda. Dessa kurser räcker en bit upp i förståelsetrappan.

Den värdefulla grundkursen

Utöver det har PTK en tre dagar lång grundkurs, som Erica Ropero verkligen vill att förhandlare och ombudsmän ska gå. Men även den kursen ges i en upplaga för förtroendevalda eftersom flera av dem deltar i förhandlingar vid nedskärningar, byte av pensionsavtal av olika anledningar eller uppsägningar. För att nu nämna några av de vanliga situationer där frågorna om pension och försäkringar ställs på sin spets och där de bästa valen för arbetsplatsen och för individerna inom ramen för avtalen kan se olika ut.

”Har man gått en utbildning förstår man hur pensionen fungerar och i synnerhet hur tjänstepensionen ITP fungerar. ITP bygger ju vidare på den allmänna pensionen och på socialförsäkringarna.”

Erica Ropero

Pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna

– Det är viktigt att man får hela bilden klar för sig. Och har man väl lärt sig hur ITP-avtalet ser ut är det lättare att ta till sig andra typer av tjänstepensionsavtal. Det är viktigt att förstå, bland annat när arbetsgivaren av någon anledning byter avtalsområde. En extra belöning med kursen är dessutom att man blir medveten och kunnig om det egna pensionsvalet, säger Erica Ropero.

Hänvisning, inte rådgivning

I tjänstepensionsavtalet ITP finns två planer, ITP 1 som är premiebestämd pension för yngre tjänstemän (födda 1979 eller senare) och ITP 2 som är en förmånsbestämd plan för äldre tjänstemän. Avtalet innehåller även sjukpension, premiebefrielseförsäkring och olika former av efterlevandeskydd. Det kan förefalla som en snårskog av delar och val för arbetstagarna att ta ställning till.

Som förhandlare eller som förtroendevald är det viktigt att inte gå in som rådgivare till individen, betonar Erica Ropero. Vill man ha återbetalningsskydd eller inte är exempelvis ett personligt val. Och hur man placerar sina valbara premier är likaså ett individuellt val.

– Däremot kan man som förhandlare berätta i generella ordalag om vilka möjligheter som finns och hur man kan tänka kring dessa. Behoven är väldigt individuella, säger Erica Ropero.

Själv tipsar hon gärna om den partsgemensamma webbplatsen www.avtalat.se. Det är en plats man kan vända sig till för att få professionell rådgivning. På kurserna kan man få flera tips om hänvisningar.

Kvalitetsstämpel

Erica Ropero framhåller gärna att kapitalförvaltarna som är valbara för ITP-planen har en kvalitetsstämpel på sig tack vare de kriterier som tillämpas vid upphandlingarna som äger rum vart femte år. Att de håller låga avgifter är ett absolut krav – och det kravet har även påverkat avgifterna bland förvaltarna i övriga avtal på arbetsmarknaden, säger Erica Ropero. Ett slags normering har skett alltså.

Är intresset för pensioner och försäkringar tillräckligt stort anser du?

– Intresset ökar ju äldre man blir, men jag tycker att man borde intressera sig tidigt. Pension är ju en ens uppskjutna lön!

Text: Lennart Frykskog