Kollektivavtalet – ett avtal värt att fira

Publicerat 2021-03-16

Den 17:e mars varje år infaller kollektivavtalets dag. Men alla har inte full koll på vilka förmåner kollektivavtalen ger. Därför vill vi på PTK idag passa på att berätta om de viktigaste byggstenarna i de kollektivavtal vi och våra medlemsförbund förhandlar.

Kollektivavtal ger förmåner som längre semester, ersättning från arbetsgivaren vid föräldraledighet och en tjänstepension som står för en stor del av den totala pensionen. Förmåner värda att uppmärksammas, men också värnas och utvecklas. Det gör PTK, som representerar 25 förbund som organiserar tjänstemän i det privata näringslivet. Dessa totalt 950 000 medlemmar har många gemensamma intressen och genom att förhandla tillsammans i viktiga frågor kan förbunden nå bättre villkor för medlemmarna.

Tjänstepensionen ITP ger lön hela livet

PTK är den fackliga arbetsmarknadspart som tecknar avtal om tjänstepensionen ITP, som funnits sedan 1960-talet. ITP utgör ett helt centralt komplement till den allmänna pensionen för att man ska kunna leva på sin pension. I ITP ingår också en sjukförsäkring som ger ersättning till den som är sjuk, oavsett anledning, och ekonomiskt skydd till familjen.

Omställningsstöd ökar anställningstryggheten

PTK tecknar också kollektivavtal som ger den som är mellan jobb ett kraftfullt stöd. Genom trygghetsorganisationerna TRR och TRS erbjuds bland annat personlig rådgivning, studiestöd och en ekonomisk ersättning som kompletterar A-kassan.

När den överenskommelse som träffats mellan PTK och Svenskt Näringsliv om anställningstrygghet förverkligas, genom att riksdagen fattar de nödvändiga besluten om lagändringar, kommer omställningsstödet att både förstärkas och breddas. Med det nya huvudavtalet kommer omställning att omfatta fler, så att även den som är anställd kan öka sin anställningstrygghet genom vidareutbildning. En historisk reform som stärker individens ställning på arbetsmarknaden.

Kollektivavtal ger fördelar under hela arbetslivet

Tjänstepensionen och omställningsavtalen är några av de största kollektivavtalen där PTK är förhandlande part. Vi bär också avtal inom områdena arbetsskadeförsäkring, uppfinningar och utveckling på jobbet. Här kan du läsa mer om våra kollektivavtal.

För den som har kollektivavtal är det lätt att ta förmånerna för givet. Men det är något som fackföreningsrörelsen har fått kämpa hårt för. Kollektivavtal är grunden i den svenska modellen, vilket innebär att fack och arbetsgivare tillsammans reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Det är en ordning vi på PTK dagligen arbetar för att upprätthålla och stärka. Men nu, på kollektivavtalets dag den 17 mars, firar vi bara. Det hoppas vi att du också gör!

Här kan du läsa mer om hur kollektivavtal fungerar och vilka fördelarna är.  

Webbinarium på Kollektivavtalets dag

Är du privatanställd tjänsteman och vill veta mer om dina förmåner? Då kan du gå på ett webbinarium hos Avtalat, som har i uppdrag att informera om de kollektivavtal som PTK, LO och Svenskt Näringsliv avtalar om.