Kunskap avgörande för att huvudavtalet ska bli en framgång

Publicerat 2023-03-09

Redan innan det nya huvudavtalet var på plats fick Åse Harding, som till vardags är utbildningsansvarig på Journalistförbundet, i uppdrag att leda arbetet med att ta fram utbildningar om avtalets alla delar. Det senaste året har hon arbetat intensivt med att få fram utbildningar och material, men också för att se till att utbildningar genomförs bland förtroendevalda och anställda i förbunden.

PTK intervjuar: Åse Harding, projektledare för utbildning om huvudavtalet.

– En av de största utmaningarna var att det inte fanns någon praxis kring hur det nya regelverket skulle tolkas. En annan svårighet var att lägga upp utbildningarna så att vi kunde utbilda så många som möjligt innan alla förändringar började träda i kraft. Det har varit snabba puckar, säger Åse Harding.

Utbildningarna började genomföras i juni. Sedan dess har flera utbildningar i veckan genomförts, både dagtid och kvällstid. Det finns totalt fyra olika utbildningar, som är anpassade till olika målgrupper och har olika längd. De lärarledda utbildningarna har letts av experter från förbunden, och deltagarna har kommit från olika förbund. Efter juni är tanken att förbunden själva ska ta över utbildningsinsatserna berättar Åse.

– Jag uppfattar att förtroendevalda och anställda i medlemsförbunden är väl rustade, både för att fortsätta att utbilda och för att hantera det nya regelverket. Framöver kommer det att prövas, och då kommer PTK att behöva ta ställning till hur vissa delar ska tolkas.

Lokal samverkan viktigt

En av de frågor som diskuterats mest under utbildningarna är samverkan mellan olika förbund på en arbetsplats, att bilda ett så kallat PTK-L. Det är viktigt i och med att avtalet innebär att turordning ska förhandlas gemensamt för alla tjänstemän på en arbetsplats. Att många behöver bilda en ny lokal samverkan i kombination med att många tycker att det har blivit svårare att förhandla i och med fler undantag gör att frågan krävt utrymme.

– Lokal samverkan är avgörande för att förbunden ska få ett stort inflytande framöver. Det gäller framför allt vid förhandling om turordning, men också vid andra frågor som är gemensamma på för de som har samma arbetsgivare, säger Åse.

Vid sidan om utbildningarna har också en handbok tagits fram, som kompletterar utbildningarna. I den finns huvudavtalets alla delar beskrivna, och praktiska guider kring förhandling om turordning och hur samverkan inom ramen för PTK-L kan läggas upp.

Något som Åse tycker är viktigt är att fler tjänstemän vänder sig till sin omställningsorganisation innan de söker omställningsstudiestöd.

– Många som vill studera har fått avslag på sin ansökan. Här har omställningsorganisationerna en viktig uppgift i att guida rätt. Dessutom finns genom dem andra studiestöd att söka, och den som är i behov av omställning kan också få yrkesvägledning. En viktig nyhet är att även anställda nu kan få stöd, tidigare kunde man bara få stöd om man var mellan jobb.

Åse Harding är först ut i en serie intervjuer där vi lyfter fram anställda i våra medlemsförbund som är aktiva inom PTK. Vi vill öka kunskapen om PTK och visa hur förbunden bidrar till att förbättra tjänstemännens villkor.