Arbetstagarledamöter i bolagsstyrelser

Publicerat 2020-06-11

På våra utbildningar får du kunskap och verktyg för att kunna engagera dig och nå inflytande som arbetstagarledamot i styrelsen. Vi har flera olika utbildningar beroende på hur din roll ser ut.
Foto: Juliana Wiklund

Hösten 2020 kommer PTK INTE att erbjuda några fysiska bolagsstyrelseutbildningar. Vi strävar mot att från och med oktober kunna erbjuda webbutbildningar för Rollen samt Förståelse för Ekonomi. Under denna period erbjuds inte någon Diplomutbildning. I början av september kommer höstens kursplan att kommuniceras ut via nyhetsbrev och här på PTK:s webbplats.

PTK erbjuder ett flertal utbildningar för dig som arbetar i en bolagsstyrelse. Utbildningarna är kostnadsfria och du har rätt till ledighet med bibehållen lön under utbildningstiden. Här listar vi de utbildningar som går i vår.

Nyfiken på ekonomi

För dig som är nyfiken på ekonomi i styrelserummet.

En styrelseledamot är ansvarig för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska situation. Den här digitala kursen iktar sig i första hand till dig som är nyvald styrelseledamot och vill öka dina kunskaper om ekonomi. Den passar också bra att gå som en introduktion om du planerar att gå vår utbildning Förståelse för ekonomi i styrelserummet. Du måste dock inte vara styrelseledamot för att ta del av utbildningen. 

Efter slutförd kurs har du bland annat

  • fått en större förståelse för innehållet i en årsredovisning
  • lärt dig vad som är skillnaden mellan en resultat- och balansräkning
  • lärt dig vad vissa nyckeltal betyder.

Kursen är kostnadsfri och genomförs digitalt.

Gå den digitala kursen Nyfiken på ekonomi

Ta plats som arbetstagarledamot

För dig som är nyfiken på rollen.

En arbetstagarledamot får vara med och driva förändring på styrelsenivå och kan bidra till långsiktigt lönsamma bolag. Dessutom är det en gyllene chans för nya erfarenheter och personlig utveckling. Trots detta gapar många stolar tomma i bolagsstyrelser runt om i landet.

PTK:s digitala kurs riktar sig till dig som är nyfiken på rollen som arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse. Du kanske är ombudsman, klubbordförande eller sitter i valberedning och vill få andra intresserade av rollen. Eller så är du själv privatanställd tjänsteman och vill bli arbetstagarledamot. Du som har vana av rollen kan också gå kursen för att bättra på dina kunskaper om uppdraget.

Rollen som bolagsstyrelseledamot

För dig som är ny i styrelsen och vill veta mer om ditt ansvar. Detta är vår grundutbildning, som är obligatorisk för att kunna gå övriga utbildningar.

Under denna endagsutbildning går vi igenom vad din roll innebär och hur du kan nå inflytande. Vi besvarar frågor som: Vilka rättigheter och skyldigheter har jag? Vad får jag säga på styrelsens möten? Vad får jag berätta för mina kollegor? Hur kan jag påverka? 

Höstens webbutbildningstillfällen meddelas i september.

Förståelse för ekonomi i styrelserummet

För dig som är med i en styrelse med minst tre planerade möten per år. 

Utbildningen ger dig den kunskap du behöver för att förstå de ekonomiska diskussioner som förekommer i styrelsearbetet. Under denna tredagarsutbildning besvarar vi frågor som: Vad är en årsredovisning? Vad ska det stå i en förvaltningsberättelse? Vad är ett rörelseresultat? Vad menas med soliditet? Hur vet jag när företaget mår bra? Denna utbildning är obligatorisk för att få gå Diplomutbildningen.

Höstens webbutbildningstillfällen meddelas i september.

Diplomutbildning

För dig som är med i en aktiv styrelse med minst fyra bolagsstyrelsemöten per år, och har hunnit delta i minst tre av dem.

Diplomutbildningen ger dig en bred kompetens inom bolagsstyrelsefrågor. Du får en fördjupad förståelse för ekonomi, analys och strategi. Utbildningen är ett paket i 2 delar.

Under hösten erbjuds inte någon Diplomutbildning.

Kassaflödesanalys

För dig som har gått Förståelse för ekonomi men inte kvalificerar dig till Diplomutbildningen.

Den här utbildningen ger dig en förståelse för hur kassaflödet påverkar företagets ekonomiska situation. Vi besvarar frågor som: Hur hänger ekonomirapporterna ihop? Hur kan jag snabbt ta till mig en kassaflödesanalys? Hur påverkas företaget av in- och utbetalningar?    

Höstens webbutbildningstillfällen meddelas i september.

Frågor?

Kontakta kursadministratör

08-440 85 00