Diplomutbildning – Stockholm

Välj datum och ort

Känner du att du skulle behöva mer kunskap och stöd i din roll som bolagsstyrelseledamot? Har du fyra eller fler styrelsemöten på år? Då är det här en utbildning för dig.

Fakta

Syfte

Utbildningen ger en bred kompetens inom bolagsstyrelsefrågor.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är de anställdas representant i bolagsstyrelsen, ordinarie eller suppleant. För att få gå utbildningen måste du ha:

Dessa förkunskaper gör att alla deltagare på utbildningen är insatta i vad rollen innebär, och kan dela med sig av såväl frågeställningar som tips och råd. Dessutom får du ett nätverk på köpet.

Jag känner mig trygg på styrelsemötena. Tidigare var jag mer tyst av rädsla att säga något som lät okunnigt eller felplacerat.

Tidigare kursdeltagare – Anna Herdenstam programledare Expressen-TV

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i tre delar på totalt nio dagar och innehåller:

Del 1 – Fokus på ekonomi, 3 dagar

Under den första delkursen är syftet att du ska få kunskap om vad en årsredovisning ska innehålla, hur resultat- och balansräkning är uppbyggd, vilka de vanligaste nyckeltalen är samt analys av informationen i en årsredovisning.

Del 2 – Fokus på analys, 2,5 dagar

Syftet med delkurs två är att lära sig mer om hur man analyserar företaget för att kunna bdöma den ekonomiska situationen. Vi diskuterar även frågor om din roll i styrelsen – ansvar och befogenheter.

Del 3 – Fokus på strategi, 3,5 dagar

Under den sista delkursen jobbar vi med ett case, där du får tillämpa kunskaperna från tidigare kursdelar som en integrerad och naturlig del. Du får praktisera ett styrelsearbete och ta ställning till olika händelser i din roll som styrelseledamot. Fokus ligger på styrelsens huvudsakliga arbetsområden – strategi och framtidsfrågor.

Efter utbildningen kommer du att kunna:

  • Analysera och ta ställning till informationen i styrelseunderlag och ekonomiska rapporter.
  • Diskutera och argumentera för och emot olika förslag.
  • Vara mer aktiv och känna dig stärkt i din roll som bolagsstyrelseledamot.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag. Läs mer om villkor för våra kurser.

Du anmäler dig till utbildningens alla delar samtidigt.

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan