Diplomutbildning, Stockholm

Välj datum och ort

Känner du att du skulle behöva mer kunskap och stöd i din roll som ledamot? Har du fyra eller fler styrelsemöten per år? Då är det här en utbildning för dig.

Fakta

Vi erbjuder en uppskattad utbildning som ger en bred kompetens vad gäller bolagsstyrelsefrågor. Utbildningen innehåller allt från fördjupning kring rollen som ledamot till förståelse för ekonomi, analys och strategi.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är de anställdas representant i bolagsstyrelsen, ordinarie eller suppleant. För att få gå utbildningen måste du ha:

  • gått utbildningen "Rollen som styrelseledamot"
  • minst fyra möten per år samt
  • deltagit vid två möten innan utbildningsstart

Dessa förkunskaper gör att alla deltagare på utbildningen är insatta i vad rollen innebär, och kan dela med sig av såväl frågeställningar som tips och råd. Dessutom får du ett nätverk på köpet.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är uppdelad i tre delar på totalt tio dagar och innehåller:

Del 1 – Fokus på ekonomi (3 dagar) 
Under den första delkursen är syftet att du ska få kunskap om vad en årsredovisning ska innehålla, hur resultat- och balansräkningen är uppbyggd, vilka de vanligaste nyckeltalen är samt hur man analyserar.

Del 2 – Fokus på analys (3 dagar) 
Syftet med delkurs två är att ge en fördjupning kring frågor om ekonomi, företagets verksamhet samt analys av företags årsredovisningar. 
Vi diskuterar även frågor om din roll i styrelsen – ansvar och befogenheter. 

Del 3 – Fokus på strategi (4 dagar) 
Under den sista delkursen är syftet att kunskaperna från tidigare kursdelar tillämpas som en integrerad och naturlig del. Fokus ligger på styrelsens huvusakliga arbetsområden: strategi och framtidsfrågor. Du får genom ett case praktisera ett styrelsearbete och ta ställning till olika händelser i din roll som styrelseledamot.

Efter utbildningen kommer du att kunna:

  • Analysera och ta ställning till information i styrelseunderlag och ekonomiska rapporter.
  • Diskutera och argumentera för och emot olika förslag.
  • Vara mer aktiv och känna dig stärkt i din roll som bolagsstyrelseledamot.

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan