Fördjupningskurs för förbundsanställda

Datum och ort

Arbetar du mycket med pension och försäkringsfrågor, och kan redan det mest grundläggande? På den här utbildningen har du chansen att fördjupa dina kunskaper.

Fakta

Fördjupningsutbildningen passar dig arbetar med ITP och som ofta företräder medlemmar i pensions- och försäkringsfrågor. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper och förmåga att analysera, förklara och dra slutsatser i ämnet.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till förbundsanställda i PTK:s medlemsförbund som har gått PTK:s grundutbildning eller besitter motsvarande kunskaper.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om nivån är rätt för dig.

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under två dagar i Stockholm. Inför den första dagen kommer du att få förberedande uppgifter att göra på egen hand.

Under kursdagarna varvar vi teori och interaktivt arbete med olika case. Vi fokuserar också på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Utbildningen avslutas med ett kort quiz och en utvärdering.

Detta kommer du lära dig

Efter utbildningen kommer du att

  • kunna stötta medlemmar och förtroendevalda i frågor som rör dels ålderspension, dels skyddet vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall
  • kunna företräda medlemmar och ta ställning i frågor inom pension och försäkring
  • kunna analysera, förklara, ifrågasätta, dra slutsatser och agera självständigt i dessa frågor
  • kunna använda och förklara de verktyg som finns till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se och dra slutsatser utifrån informationen.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser. 

Du anmäler dig till kursen genom vårt bokningssystem. Har du inte gått kurs hos oss tidigare måste du skapa ett konto för att logga in.