Fördjupningskurs för förbundsanställda

Datum och ort

5-6 mar, Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33, Stockholm

Är du anställd på ett av PTK:s medlemsförbund och arbetar med pensions- och försäkringsfrågor? Vill du fördjupa dina kunskaper kring pension och försäkringsskyddet i lag och kollektivavtal? Då ska du gå den här utbildningen.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig som förbundsanställd djupare kunskaper inom pension och försäkringsområdet.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till förbundsanställda som:

  •  Har gått PTK:s grundutbildning eller besitta motsvarande kunskaper.
  •  Arbetar med pension och försäkringsfrågor inom ITP.

Utbildningens upplägg 

  • Utbildningen inleds med förberedande uppgifter innan vi träffas.
  • Utbildningen fortsätter med två dagars erfarenhetsutbyte i Stockholm där vi varvar utbildningen med interaktivt och arbete med olika case.
  • Utbildningen avslutas med ett kort quiz och en utvärdering.

Efter utbildningen kommer du att

  • Kunna stötta medlemmar och förtroendevalda i frågor rörande skyddet vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.
  • kunna analysera, förklara, ifrågasätta, dra slutsatser och agera i dessa frågor. Vidare ska du kunna företräda medlemmar och ta ställning i frågor inom området.
  • Kunna använda och förklara de verktyg som finns till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se och dra slutsatser utifrån informationen.