Förståelse för ekonomi i styrelserummet

Datum och ort

19-21 nov, Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1, Stockholm

Behöver du kunskap om resultat- och balansräkning, årsredovisning och nyckeltal för att kunna bli mer aktiv i styrelserummet? Då är det här rätt kurs för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få kunskap och förståelse om vad en årsredovisning ska innehålla, hur resultat- och balansräkningen är uppbyggd, vilka de vanligaste nyckeltalen är och hur en årsredovisning kan analyseras.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant. För att få gå utbildningen måste du ha:

  • Gått utbildningen Rollen som bolagsstyrelseledamot.
  • Ha minst tre möten per år.

Efter utbildningen kommer du att kunna

  • Känna igen och ge exempel på årsredovisningens olika delar.
  • Återge och förklara vad en resultat- och balansräkning visar.
  • Beskriva, beräkna och förklara de vanligaste nyckeltalen.
  • Använda kunskaperna för analys av information i en årsredovisning.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseladamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag. Läs mer om villkor för våra kurser.  

Det ingår inte några middagar under kursen.