Förståelse för ekonomi i styrelserummet

Välj datum och ort

Behöver du kunskap om resultat- och balansräkningar, årsredovisning och nyckeltal för att kunna bli mer aktiv i styrelserummet? Då är det här rätt kurs för dig.

Fakta

Denna utbildning är obligatorisk för dig som vill anmäla dig till våra övriga fortsättningsutbildningar för bolagsstyrelseledamöter.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få kunskap och förståelse för vad en årsredovisning ska innehålla, hur resultat- och balansräkningen är uppbyggd, vilka de vanligaste nyckeltalen är och hur en årsredovisning kan analyseras.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant. För att få gå utbildningen måste du

  • ha gått utbildningen Rollen som bolagsstyrelseledamot.
  • ha minst tre planerade styrelsemöten per år.

Efter utbildningen kommer du att kunna

  • känna igen och ge exempel på årsredovisningens olika delar
  • återge och förklara vad en resultat- och balansräkning visar
  • beskriva, beräkna och förklara de vanligaste nyckeltalen
  • använda kunskaperna för analys av information i en årsredovisning.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag. Läs mer om villkoren för våra kurser.

Det ingår inte några middagar under kursen.

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan