Förståelse för ekonomi i styrelserummet

Välj datum och ort

Uppfyller du inte kraven för diplomutbildningen men behöver kunskap om resultat- och balansräkning, årsredovisning och nyckeltal för att kunna bli mer aktiv? Då är det här rätt kurs för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få kunskap och förståelse om vad en årsredovisning ska innehålla, hur resultat- och balansräkningen är uppbyggd, vilka de vanligaste nyckeltalen är och hur en årsredovisning kan analyseras.

Vem kan anmäla sig?

Kursen vänder sig främst till dig som inte uppfyller kraven för att få gå Diplomutbildningen. Du är vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, ordinarie eller suppleant och har gått vår kurs Rollen som bolagsstyrelseledamot.

Observera
att om du har anmält dig till den här kursen kan du inte senare anmäla dig till Diplomutbildningen.

Observera att om du går den här kursen kan du inte senare anmäla dig till Diplomutbildningen.

Efter utbildningen kommer du att kunna

  • Känna igen och ge exempel på årsredovisningens olika delar.
  • Återge och förklara vad en resultat- och balansräkning visar.
  • Beskriva, beräkna och förklara de vanligaste nyckeltalen.
  • Använda kunskaperna för analys av information i en årsredovisning.

Övrig information

Det ingår inte några middagar under kursen.

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan