Grundkurs för förbundsanställda

Datum och ort

26-27 mar, Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33, 2 tr, Stockholm

Är du anställd på ett av PTK:s medlemsförbund och kommer i kontakt med pensions- och försäkringsfrågor i tjänsten? Vill du bygga på dina kunskaper kring pension och försäkringsskyddet i lag och kollektivavtal? Då är det här kursen för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med den här utbildningen är att ge dig som anställd på ett fackförbund baskunskaper inom pension och försäkring för privatanställda tjänstemän.

Utbildningen har utvecklats i samarbete med Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Alecta och Collectum. Föreläsarna är själva verksamma inom sina respektive ämnesområden. Du får direkt kontaktytor mot de aktörer som du kan komma att jobba mot i din roll.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till förbundsanställda som:

  • Har gått PTK:s introduktionsutbildning eller besitta motsvarande kunskaper.
  • Har regelbunden kontakt med frågor rörande pension och försäkring.

Utbildningens upplägg 

  • Utbildningen inleds med förberedande webbuppgifter innan vi träffas.
  • Utbildningen fortsätter under två dagar i Stockholm och det krävs ett stort engagemang eftersom vi jobbar mycket interaktivt. Under dagarna kommer vi att logga in på olika pensionsverktyg, och för att kunna använda dessa krävs e-legitimation.
  • Utbildningen avslutas med ett kort quiz och utvärdering.

Efter utbildningen kommer du att

  • Ha bra kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.
  • Kunna använda de verktyg som finns, till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se
  • Kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området.