Grundkurs för förbundsanställda

Datum och ort

26-27 mar, Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33, 2 tr, Stockholm

Är du anställd på ett av PTK:s medlemsförbund? Vill du bygga på dina kunskaper kring pension och försäkringsskyddet i lagar och kollektivavtal? Då är det här kursen för dig.

Fakta

Syftet med utbildningen är att ge dig som förbundsanställd baskunskaper inom pension och försäkring för privatanställda tjänstemän.

Utbildningen har utvecklats i samarbete med Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Alecta och Collectum. Föreläsarna är själva verksamma inom sina respektive ämnesområden. Du får direkt kontaktytor mot de aktörer som du kan komma att jobba mot i din roll.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till förbundsanställda som regelbundet jobbar med pension- och försäkringsfrågor.

För att gå utbildningen ska du ha gått PTK:s introduktionsutbildning eller besitta motsvarande kunskaper.

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under två dagar. Inför den första dagen kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand. 

Under utbildningsdagarna krävs krävs ett stort engagemang eftersom vi jobbar mycket interaktivt. Vi kommer bland annat att arbeta med i olika digitala pensionsverktyg. För att kunna använda dessa krävs e-legitimation.

Utbildningen avslutas med ett kort quiz och utvärdering.

Efter utbildningen kommer du att

  • ha god kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension
  • kunna använda de verktyg som finns, till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se
  • kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser. 

Du anmäler dig till kursen genom vårt bokningssystem. Har du inte gått kurs hos oss tidigare måste du skapa ett konto för att logga in.