Grundkurs för förbundsanställda

Datum och ort

23-24 mar, Webbutbildning

Är du anställd på ett av PTK:s medlemsförbund? Vill du bygga på dina kunskaper kring pension och försäkringsskyddet i lagar och kollektivavtal? Då är det här kursen för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig som förbundsanställd grundkunskap inom pension och försäkring för privatanställda tjänstemän.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till förbundsanställda som regelbundet kommer i kontakt med pension- och försäkringsfrågor.

För att gå utbildningen ska du ha gått PTK:s introduktionsutbildning eller besitta motsvarande kunskaper.

Utbildningens upplägg 

Utbildningen pågår under två dagar. Inför den första dagen kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand. 

Under utbildningsdagarna krävs ett stort engagemang eftersom vi jobbar mycket interaktivt. Vi kommer bland annat att arbeta med olika digitala pensionsverktyg. För att kunna använda dessa krävs e-legitimation.

Utbildningen avslutas med ett kort quiz på plats och utvärdering i efterhand.

Efter utbildningen kommer du att

  • ha fått kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension
  • förstå och kunna använda din kunskap i ditt arbete och använda de verktyg som finns, till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se
  • kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området genom att analysera, dra slutsatser och agera utifrån uppkmna situationer
  • veta vart du kan vända dig när du behöver djupare information eller stöd i frågeställningar och ärenden inom området.

Utbildningen är ett unikt samarbete med nätverket Gilla din ekonomi. Kursen har utvecklats i samarbete med Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Alecta, AFA Försäkring och Collectum.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Läs mer om villkor för våra kurser. 

Du anmäler dig till kursen genom vårt bokningssystem. Har du inte gått kurs hos oss tidigare måste du skapa ett konto för att logga in.