Grundkurs för klubbordförande

Välj datum och ort

Är du klubbordförande? Vill du ha du lite mer än övergripande kunskaper i ditt uppdrag gällande pension och försäkring? Då är det här en utbildning för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig som klubbordförande baskunskaper inom pension och försäkring för privatanställda tjänstemän.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till klubbordförande som:

  • Har gått PTK:s introduktionsutbildning eller motsvarande
  • Har kommit i kontakt med frågor rörande pension och försäkring

Utbildningens upplägg

  • Utbildningen inleds med förberedande webbuppgifter innan vi träffas.
  • Utbildningen fortsätter under tre dagars internat och det krävs ett stort engagemang då vi jobbar mycket interaktivt. Under dagarna kommer vi att logga in på olika pensionsverktyg, och för att kunna använda dem krävs e-legitimation.
  • Utbildningen avslutas med ett kort quiz på plats och en utvärdering.

Efter utbildningen kommer du att

  • Ha bra kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.
  • Kunna använda de verktyg som finns till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se.
  • Kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området.

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan