Grundkurs för klubbordförande

Välj datum och ort

Är du klubbordförande? Vill du ha mer än bara övergripande kunskaper om pension och försäkring? Då är det här en utbildning för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig som är klubbordförande baskunskaper inom pension och försäkring för privatanställda tjänstemän.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till klubbordförande eller motsvarande roll som kommer i kontakt med dessa frågor, och som redan har gått PTK:s introduktionsutbildning eller har motsvarande kunskap.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under tre dagars internat och det krävs ett stort engagemang då vi jobbar mycket interaktivt. Innan vi träffas kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand.

Under kursdagarna kommer vi att logga in på olika pensionsverktyg, och för att kunna använda dem krävs e-legitimation.

Utbildningen avslutas med ett kort quiz på plats och en utvärdering i efterhand.

Efter utbildningen kommer du att:

  • ha god kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.
  • förstå och kunna använda olika verktyg som till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se.
  • kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser. 

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan