Grundkurs för klubbordförande

Datum och ort

14-16 sep, webbutbildning

Är du klubbordförande eller ansvarig för pensions- och försäkringsfrågor i klubben/avdelningen? Vill du ha mer än bara övergripande kunskaper om pension och försäkring? Då är det här en utbildning för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig grunderna inom pension och försäkring för privatanställda tjänstemän.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till klubbordförande eller motsvarande roll som kommer i kontakt med dessa frågor, och som redan har gått PTK:s introduktionsutbildning eller har motsvarande kunskap.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under tre dagars internat och det krävs ett stort engagemang då vi jobbar mycket interaktivt. Innan vi träffas kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand.

Under kursdagarna kommer vi att logga in på olika pensionsverktyg, och för att kunna använda dem krävs e-legitimation.

Utbildningen avslutas med ett kort quiz på plats och en utvärdering i efterhand.

Efter utbildningen kommer du att:

  • ha fått en helhetsbild av hur pensionssystemet ser ut och veta vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av
  • ha fått kunskap om de lagstadgade och kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension
  • förstå och kunna använda din kunskap i ditt nuvarande uppdrag och använda de verktyg som finns, till exempel Rådgivningstjänst.se, minpension.se, ditt nätverk och övriga relevanta webbplatser
  • kunna stötta medlemmar i frågor inom ITP-området genom att analysera, dra slutsatser och agera utifrån uppkomna situationer
  • kunna fånga upp och analysera situationer inom området på din arbetsplats och samarbeta med eller överlämna ärenden till ditt förbund.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser.