Introduktion för klubbordförande och förbundsanställda

Välj datum och ort

Är du ny som klubbordförande eller förbundsanställd? Behöver du övergripande kunskaper och inspiration för ditt uppdrag inom pension och försäkring? Då är det här utbildningen för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningen är att du ska känna till grunderna inom pension och försäkring enligt lag och kollektivavtal på en övergripande nivå.

Utbildningen är också förberedande inför PTK:s grundutbildning i pension och försäkring.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är ny som klubbordförande eller har motsvarande roll samt till dig som är nyanställd i ett av PTK:s medlemsförbund. Kursen är på övergripande nivå och kräver inga förkunskaper. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen inleds med några enklare webbuppgifter som du får utföra på egen hand innan vi träffas.

Utbildningen äger sedan rum under en dag i Stockholm. Vi arbetar mycket interaktivt och bekantar oss med olika webbplatser som du kan ha nytta av i rollen, till exempel Rådgivningstjänst.se, Pensionsmyndigheten, collectum.se och minpension.se. 

Utbildningen avslutas med uppföljning och utvärdering.

Efter utbildningen kommer du att:

  • ha fått en övergripande bild av hur pensionssystemet ser ut och veta vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av.
  • ha fått kunskap om att använda de verktyg som finns, till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se
  • ha fått tillräckliga förkunskaper för att delta i PTK:s grundutbildning inom pension och försäkring.

Ingen kostnad

Kursen är kostnadsfri. Du har rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Läs mer om villkor för våra kurser. 

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan