Introduktion för klubbordförande och förbundsanställda

Välj datum och ort

Är du ny i din roll som klubbordförande eller nyanställd på ett förbund och behöver övergripande grunder i pensions- och försäkringsfrågor? Behöver du baskunskaper och inspiration i ditt uppdrag gällande pension och försäkring? Då är det här utbildningen för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig grunderna på en övergripande nivå inom pension och försäkring enligt lag och kollektivavtal. Utbildningen är också förberedande inför PTK:s grundutbildning i pension och försäkring.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till förbundsanställda och klubbordförande som vill:

  • Få övergripande kunskap kring pension och försäkringsskyddet i lag och kollektivavtal.
  • Gå PTK:s grundutbildning i pension och försäkring. (Introduktionsutbildningen eller motsvarande är obligatorisk inför grundutbildningen).

Utbildningens upplägg

  • Utbildningen inleds med förberedande en webbutbildning innan vi träffas under en dag i Stockholm.
  • När vi träffas arbetar vi mycket interaktivt och vi besöker olika webbplatser, till exempel Rådgivningstjänst.se, Pensionsmyndigheten, collectum.se och minpension.se. För att kunna logga in på "min sida" krävs e-legitimation, exempelvis mobilt Bank-Id.
  • Utbildningen avslutas med uppföljning och utvärdering.

Efter utbildningen kommer du att 

  • Ha en övergripande bild av hur pensionssystemet ser ut och veta vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av.
  • Känna till de verktyg som finns, i till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se
  • Ha tillräckliga förkunskaper för att delta i PTK:s grundutbildning inom pension och försäkring.

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan