Kassaflödesanalys

Datum och ort

25 mar, Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1, Stockholm

Hur hänger ekonomirapporterna ihop? Hur kan jag snabbt ta till mig en kassaflödesanalys? Hur påverkas företaget av in- och utbetalningar? De här frågorna och många fler får du svar på om du går den här utbildningen.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningsdagen är att förbättra din förmåga att fokusera på relevanta frågor för styrelsen och bidra med klokare beslut.

Utbildningens upplägg

Under utbildningen får du på ett visuellt och engagerade sätt lära dig hur du aktivt kan använda informationen från balans- och resultaträkningen samt kassaflödesrapporten för att förstå bolagets ekonomiska situation och utmaningar.

Henrik Emanuelsson

Den som förstår ekonomi fattar bättre beslut.

Ekonomiutbildaren Henrik Emanuelsson håller i kursen. Henrik har jobbat hela sitt arbetsliv inom finansvärlden med ekonomi och utbildningsfrågor.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänstemän och vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant och som INTE kvalificerar sig för Diplomutbildningen. Kursen vänder sig även till dig som har gått Diplomutbildningen 2018 eller tidigare.För att få gå utbildningen måste du ha

Efter utbildningen kommer du att att

  • ha stärkt din förmåga till ett proaktivt styrelsearbete, utifrån en förståelse av kassaflöde
  • förstå det ekonomiska sambandet mellan rapporterna balansräkning och resultaträkning
  • förstå en bokslutsanalys och kassaflödesberäkning.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag. Läs mer om villkor för våra kurser.