Kassaflödesanalys

Datum och ort

30 sep, Webbutbildning

Hur hänger ekonomirapporterna ihop? Hur kan jag snabbt ta till mig en kassaflödesanalys? Hur påverkas företaget av in- och utbetalningar? De här frågorna och många fler får du svar på om du går den här utbildningen.

Fakta
Henrik Emanuelsson

Den som förstår ekonomi fattar bättre beslut.

Ekonomiutbildaren Henrik Emanuelsson håller i kursen. Henrik har jobbat hela sitt arbetsliv inom finansvärlden med ekonomi och utbildningsfrågor.

Syfte

Syftet med utbildningsdagen är att förbättra din förmåga att fokusera på relevanta frågor för styrelsen och bidra med klokare beslut.

Utbildningens upplägg

Kursen sker som en webbutbildning via Zoom. Du får på ett visuellt och engagerade sätt lära dig hur du aktivt kan använda informationen från balans- och resultaträkningen samt kassaflödesrapporten för att förstå bolagets ekonomiska situation och utmaningar.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant.

  • gått utbildningen Rollen som bolagsstyrelseledamot.
  • gått utbildningen Förståelse för ekonomi i styrelserummet.
  • eller gått Diplomutbildningen 2018 eller tidigare, eftersom kassaflödesanalys då inte ingick i utbildningen.

Efter utbildningen kommer du att att

  • ha stärkt din förmåga till ett proaktivt styrelsearbete, utifrån en förståelse av kassaflöde
  • förstå det ekonomiska sambandet mellan balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys
  • förstå en bokslutsanalys och kassaflödesberäkning.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseledamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag.