Paketutbildning för nya försäkringsinformatörer

Välj datum och ort

Är du ny som försäkringsinformatör på din arbetsplats och vill få övergripande kunskap om pension och försäkring. Då är det här utbildningen för dig.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap på en övergripande nivå inom pension och försäkring samt ge dig verktyg och inspiration att stötta dina kollegor

Utbildningen är ett unikt samarbete med nätverket Gilla din ekonomi. Kursen har utvecklats i samarbete med Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Alecta och Collectum. Kursledarna är själva verksamma inom sina respektive ämnesområden. Du får direkt kontaktytor till de aktörer som du kan ha nytta av i din roll.

Vem kan anmäla sig?

Kursen vänder sig till förtroendevalda försäkringsinformatörer.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i två kurstillfällen. 

Del 1, (2 dagar):

  • Utbildningen inleds med en del webbuppgifter innan första träffen.
  • Utbildningen fortsätter under två dagar och det krävs ett stort engagemang då vi jobbar interaktivt, i grupp och med olika case. Vi kommer att logga in på exempelvis Rådgivningstjänst.se och minpension.se och för att kunna använda dem krävs e-legitimation.
  • I slutet av de här två dagarna kommer vi överens om en aktivitet/hemuppgift att utföra innan nästa delkurs. 

Del 2, (2 dagar):

  • Mellan del 1 och del 2 ska du genomföra en aktivitet på hemmaplan (hemuppgiften från del 1).
  • Utbildningen fortsätter med studiebesök hos olika pensions- och försäkringsaktörer. Tanken med besöken är, förutom att bygga på era kunskaper, att även få större inblick i respektive verksamhet och möjlighet att ställa frågor. 
  • Utbildningen avslutas med erfarenhetsutbyte, ett quiz och utvärdering. Uppföljning sker i form av en enkät vartannat år och regelbundna nyhetsbrev. 

Efter utbildningen kommer du att:

  • Ha fått inspiration och blivit stärkt i din roll som försäkringsinformatör.
  • Ha en övergripande bild av hur pensionssystemet ser ut och veta vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av.
  • Känna dig bekväm att använde de verktyg som finns till exempel PTK. Ha tillgång till ett bra nätverk av specialister och andra informatörer.

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan