Pension och försäkring för försäkringsinformatörer (två delkurser x 2 dagar)

Datum och ort

17-18 nov, Webbutbildning

Hur skapar man engagemang kring pension och försäkring? Vad behöver man själv kunna och vilka verktyg finns? I den här utbildningen får du kunskap, inspiration och nätverk som hjälper dig i din roll.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig verktyg och inspiration att stötta dina vägleda dina kollegor inom pension och försäkring.

Vem kan anmäla sig

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald försäkringsinformatör, antingen om du är ny i din roll eller behöver ny inspiration. Kurserna är på grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i två kurstillfällen om två dagar vardera. Vi varvar föreläsningar, studiebesök och arbeten med olika case. Inför bägge träffarna kommer du få några enkla uppgifter att göra på egen hand.  

 

Del 1 (2 dagar):

 

Under dessa två dagar går vi igenom vad det innebär att vara försäkringsinformatör samt pensions- och försäkringsskyddet. Du får träffa representanter från försäkringsbolag och myndigheter som berättar om sina verksamheter. Du får också bekanta dig med olika verktyg som exempelvis Rådgivningstjänst.se och minpension.se.

Tillsammans med andra försäkringsinformatörer utbyter du erfarenheter och får inspiration för aktiviteter på din arbetsplats. Det krävs ett stort engagemang då vi jobbar interaktivt, i grupp och med olika case.

På kvällen den första dagen har vi en gemensam middag som är en del av kursen.

Del 2 (2 dagar):

Utbildningen fortsätter med studiebesök hos olika pensions- och försäkringsaktörer där du får bredda dina kunskaper och har möjlighet att ställa frågor. Vi ägnar också mycket tid åt diskussion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen avslutas med ett quiz och utvärdering. 

Efter utbildningen kommer du att:

  • veta hur pensionspyramiden är uppbyggd och kunna ge exempel på lagstadgade- och kollektivavtalade försäkringar
  • kunna förstå och förklara pensionssystemet och veta var du vänder dig med frågor inom området
  • kunna använda och förklara hur man använder de olika verktygen som presenteras under utbildningen, till exempel Rådgivningstjänst.se och minpension.se    
  • ha tillgång till ett nätverk av specialister och försäkringsinformatörer
  •  ha fått inspiration och kunskap som stärker dig i din roll som försäkringsinformatör.

Utbildningen är ett unikt samarbete med nätverket Gilla din ekonomi. Kursen har utvecklats i samarbete med Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Alecta, AFA Försäkring och Collectum.

Du anmäler dig till kursens bägge delar i vårt anmälningssystem.