Rollen som bolagsstyrelseledamot

Välj datum och ort

Vilket ansvar har jag? Vad får jag säga på styrelsens möten? Hur kan jag påverka? Har jag rätt till arvode? De här frågorna och många fler får du svar på om du går den här utbildningen.

Fakta

Syfte 

Syftet med utbildningsdagen är att du ska få en inblick i vad det innebär att vara de anställdas representant i bolagsstyrelsen. 

Du måste gå den här utbildningen innan du kan anmäla dig till våra övriga utbildningar för bolagsstyrelseledmöter.

Utbildningens upplägg

Vi går igenom de lagar och regler, rättigheter och skyldigheter du behöver ha koll på. Du får också kunskap och vertyg för att kunna engagera dig och nå inflytande i styrelserummet.

Jag känner mig trygg på styrelsemötena. Tidigare var jag mer tyst av rädsla att säga något som lät okunnigt eller felplacerat.

Tidigare kursdeltagare – Anna Herdenstam programledare Expressen-TV

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig dig som är de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant. 

Efter utbildningen kommer du att

  • förstå vad rollen som styrelseledamot innebär och kunna beskriva den
  • veta vilket ansvar en ledamot har och kunna ge exempel
  • ha en övergripande bild av de mest väsentliga lagar och regler som styr uppdraget.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseladamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag. Läs mer om villkor för våra kurser. 

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan