Rollen som bolagsstyrelseledamot

Välj datum och ort

Vilket ansvar har jag? Vad får jag säga på styrelsens möten? Hur kan jag påverka? Har jag rätt till arvode? De här frågorna och många fler får du svar på om du går den här utbildningen.

Fakta

Syfte

Syftet med utbildningsdagen är att du ska få en övergripande inblick i vad det innebär att vara de anställdas representant i bolagsstyrelsen. Vi går igenom de lagar, regler, rättigheter och skyldigheter du behöver ha koll på. Du får också kunskap och verktyg för att kunna engagera dig och nå inflytande i styrelserummet.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är de anställdas representant i bolagsstyrelsen, ordinarie eller suppleant. I mån av plats kan även du som är anställd vid något av PTK:s medlemsförbund eller är klubbordförande anmäla dig.

Den här utbildningen är obligatorisk innan du kan anmäla dig till våra övriga utbildningar.

Efter utbildningen kommer du att

  • Förstå vad rollen som styrelseledamot innebär och kunna beskriva den.
  • Veta vilket ansvar en ledamot har och kunna ge exempel.
  • Ha en övergripande bild av de mest väsentliga lagar och regler som styr uppdraget.

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan