Rollen som bolagsstyrelseledamot

Välj datum och ort

Vilket ansvar har jag? Vad får jag säga på styrelsens möten? Hur kan jag påverka? Har jag rätt till arvode? De här frågorna och många fler får du svar på om du går den här utbildningen.

Fakta

Denna utbildning är obligatorisk för dig som vill anmäla dig till våra övriga utbildningar för bolagsstyrelseledamöter.

Syfte 

Syftet med utbildningsdagen är att du ska få en inblick i vad det innebär att vara de anställdas representant i bolagsstyrelsen. 

Utbildningens upplägg

Vi går igenom de lagar och regler, rättigheter och skyldigheter du behöver ha koll på. Du får också kunskap och verktyg för att kunna engagera dig och nå inflytande i styrelserummet.

Kursen ger dig helt klart en inblick i något som du bara anat tidigare. Det är viktigare än många tror.

Citat från en tidigare deltagare på kursen Rollen som bolagsstyrelseledamot.

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant. 

Efter utbildningen kommer du att

  • förstå vad rollen som styrelseledamot innebär och kunna beskriva den
  • veta vilket ansvar en ledamot har och kunna ge exempel
  • ha en övergripande bild av de mest väsentliga lagar och regler som styr uppdraget.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseladamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag. Läs mer om villkor för våra kurser. 

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan