Rollen som bolagsstyrelseledamot

Välj datum och ort

Vilket ansvar har jag? Vad får jag säga på styrelsens möten? Hur kan jag påverka? Har jag rätt till arvode? De här frågorna och många fler får du svar på om du går den här utbildningen.

Fakta

Denna utbildning är obligatorisk för dig som vill anmäla dig till våra övriga utbildningar för bolagsstyrelseledamöter.

Syfte 

Syftet med kursdagen är att du ska få en inblick i vad det innebär att vara de anställdas representant i bolagsstyrelsen och vilket ansvar som följer med rollen. 

Utbildningens upplägg

Inför kursen kommer du att få förberedande webbuppgifter att göra på egen hand.

Kursdagen genomförs sedan som en webbutbildning i applikationen Teams. Du får genom teori, övningar och diskussioner en introduktion till de lagar, regler, rättigheter och skyldigheter du behöver ha koll på. Du får också kunskap och verktyg för att kunna engagera dig och nå inflytande i styrelserummet. 

Vem kan anmäla sig?

Utbildningen vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman och vald som de anställdas representant i bolagsstyrelsen, som ordinarie eller suppleant. 

Efter utbildningen kommer du att

  • förstå vad rollen som styrelseledamot innebär och kunna beskriva den
  • veta vilket ansvar en ledamot har och kunna ge exempel
  • ha en övergripande bild av de mest väsentliga lagar och regler som styr uppdraget.

Det är en nödvändighet att ha gått utbildningen för att överhuvudtaget kunna göra en insats som arbetstagarrepresentant.

Citat från en tidigare deltagare på kursen Rollen som bolagsstyrelseledamot.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Som bolagsstyrelseladamot har du rätt till ledighet utan löneavdrag. Läs mer om villkor för våra kurser. 

Välj datum och ort

Till anmälan Till anmälan Till anmälan Till anmälan