Seminarium: Ett kollektivavtals förförhandling och värdeutveckling över tid

Datum och ort

24 mars, Teamsmöte

Fredrik Söderqvist är doktorand i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola. Hans forskning kretsar kring frågeställningar som rör maktbalansen mellan organiserade och oorganiserade parter på arbetsmarknaden och hur detta påverkar utfall för individer och verksamheter.

Fredriks föreläsning rör ett pågående projekt som fokuserar på kollektivavtalens framförhandling och utveckling över längre tid genom att studera regelförändringar i Teknikföretagens (och Verkstadsföreningens) kollektivavtal med IF Metall (och dess föregångare) sedan 1905. Detta ställer frågor om kollektivavtalens värden på sin spets.

Föreläsningen ger en översikt av teori och praktik i förhandlingar, samt öppnar för diskussion om kollektivavtalens värde i bredare bemärkelse än det rent siffersatta.

Tid och plats

Teamsmöte, onsdagen den 24 mars, kl 9:00-10:30.

Seminariet vänder sig främst till anställda i PTK:s 25 medlemsförbund. Anmäl dig senast måndagen den 22 mars. Du får en teamslänk dagen innan föreläsningen.

Personuppgifter