Seminarium: Nytt huvudavtal med ett förstärkt kompetens- och omställningsstöd

Datum och ort

1 juni, Teamsmöte

PTK träffade i december 2020 en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal om Trygghet, omställning och anställningsskydd. Martin Wästfelt och Camilla Frankelius, förhandlingsledarna, ger på seminariet en övergripande bild av de frågor som förhandlingen omfattade och hur de är tänkta att förverkligas.

Huvudavtalet förutsätter bland annat att staten genomför vissa lagändringar kring studiestöd samt tillskapar en ny statlig omställningsorganisation för de som inte omfattas av kollektivavtal.

Under våren har två statliga utredningar tittat på dessa frågor och de kommer den 15 maj att lägga fram sina förslag.

Seminariet inleds av Martin Wästfelt och Camilla Frankelius som var PTK:s förhandlingsledare under denna förhandling. De kommer att ge en övergripande bild av de frågor som förhandlingen omfattade och hur de är tänkta att förverkligas. Därefter kommer det att ges en mer ingående beskrivningar av de förändringar som nu föreslås såväl i lag som i kollektivavtal.

Tid och plats

Teamsmöte, tisdagen den 1 juni, kl 9:00-10:30.

Seminariet vänder sig främst till anställda i PTK:s 25 medlemsförbund. Anmäl dig senast fredagen den 28 maj. Du får en teamslänk dagen innan föreläsningen.

Personuppgifter