Livat och glatt på PTK:s introduktionskurs

Publicerat 2022-04-25

PTK arrangerar regelbundet introduktionskurser för medlemsförbundens anställda och fackligt förtroendevalda som vill få övergripande kunskap i pensions- och försäkringsfrågor.

Under pandemin har alla kurser och utbildningar som PTK erbjuder till förbundens anställda och förtroendevalda på arbetsplatserna skett digitalt, men nu är det möjligt att träffas fysiskt igen.

Så här går introduktionskurs till

PTK har, tillsammans med Avtalat, tagit fram ett konceptet kring kursen. Avtalat vänder sig till både arbetsgivare och anställda inom privat sektor och har till uppdrag är att alla ska förstå och uppskatta pension och försäkring via jobbet – även innan det behövs.

Kursupplägget kräver en hel del av deltagarna. Kursen består i princip inte alls av föreläsningar utan deltagarna får göra det mesta jobbet. För kursledarna handlar det om ordentlig och gedigen förberedelse, alltid med flexibilitet och med en plan B, så att deltagarna kan lotsas genom dagen på det sätt som är tänkt.

-Som alla som hållit i en kurs vet är det energikrävande men framför allt energigivande att möta nya nyfikna människor och skapa en miljö och gruppdynamik som leder mot uppsatta mål. Vissa gånger får man jobba hårdare för att få till det, medan det andra gånger lättare blir ett ”flow” i lärsituationen, vilket vi ser som en förutsättning för att komma i mål, säger Anna Allerstrand, som är pensions- och försäkringsspecialist på Avtalat.

Hon betonar att det också är energigivande att få ett kvitto på att alla förberedelser ger resultat. På senaste kursen var det till exempel deltagare som konstaterade att det är mycket mer levande med grafisk facilitering (att vi ritar bilder för att förstärka inlärningen) än att bara visa powerpoint.

Syfte och mål med kursen

Syftet med introduktionskursen är att alla som deltar ska känna till grunderna inom pension och försäkring enligt lag och kollektivavtal på en övergripande nivå. Kursen är också förberedande inför PTK:s grundutbildning i pension och försäkring.

När dagen är slut är målbilden att alla går därifrån med:

För att säkerställa att målen uppnåtts avslutas dagen med olika typer av övningar, allt från att leta rätt på saker på olika webbplatser till sorteringsövningar och frågesport.

Kursdeltagarna brukar få frågan om kursen motsvarat de förväntningar som var och en hade inför introduktionsdagen.

”Utbildningen gav en bra grundförståelse för pensionssystemet och tjänstepension inom privat sektor. Upplägget var bra med en kombination av föreläsande, aktivt deltagande i grupper och frågesportliknande inslag. Schemat var luftigt med många korta pauser vilket gjorde det lättare att ta in informationen. Engagerade och glada kursledare fick pension, som annars kan verka krångligt, att bli roligare.”

Maria

Kursdeltagare