Många privatanställda utan kompetensutveckling

Publicerat 2019-11-29

Nära hälften av de anställda får inga kurser genom sina arbetsgivare. Och den kompetensutveckling som ges är ojämnt fördelad: de som har en lägre lön, kort utbildning eller osäkra anställningsvillkor får mindre. Det visar en ny rapport från PTK.

– Företagen behöver ta ett större ansvar för att kompetensutveckla sin personal. Många medarbetare får idag ingen utveckling alls och de som får ta del av insatser får det i många fall i begränsad omfattning. Särskilt viktigt är att se till att de som arbetar i mindre företag och de som har osäkra anställningsformer får möjlighet att fylla på sin kompetens, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Matchar inte behoven

PTK har gjort en bearbetning av SCB:s senaste statistik om kompetensutveckling i företag. Statistiken visar att stora grupper inte får någon kompetensutveckling alls, som är helt eller delvis finansierad av arbetsgivaren. Nära hälften av medarbetarna har inte gått någon kurs det senaste året. Dessutom består en fjärdedel av de totala kurstimmarna av obligatoriska kurser inom säkerhet och hälsa.

Personer som arbetar på ett större företag har större chans att få kompetensutveckling. Samma sak gäller för den som har en chefsposition. Den som har en lägre lön, kort utbildning eller osäkra anställningsvillkor får mindre kompetensutveckling. Det som har störst behov av kompetensutveckling får med andra ord minst.

En försvinnande del av personalkostnaderna

Kurser är den klart vanligaste formen av kompetensutveckling på svenska företag. Av statistiken framgår att kurser utgör en liten andel av personalkostnaderna. År 2015 utgjorde kostnaden för kurser i snitt 1,6 procent av den totala personalkostnaden per anställd.

– SCB:s statistik visar att kompetensutveckling utgör en försvinnande liten del av personalkostnaderna. PTK vill se en skärpning av företagens ansvar. Omfattande och systematisk kompetensutveckling krävs för att stärka konkurrenskraften och förbättra omställningen, säger Camilla Frankelius från PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Läs rapporten Kompetensutveckling – den bortglömda konkurrensfaktorn