Möjliggör arbetsplatsnära vaccinering

Publicerat 2021-03-09

PTK tar tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv nu initiativ till att möjliggöra arbetsplatsnära vaccinering.

Coronapandemin fortsätter att påverka oss alla negativt. Vaccinen innebär ett efterlängtat ljus i tunneln. När de prioriterade grupperna vaccinerats ska hela den vuxna befolkningen vaccineras. Det är en omfattande och stor logistisk utmaning. Miljoner människor ska vaccineras vid två tillfällen med några veckors mellanrum. En absolut majoritet av dessa arbetar. Starka skäl talar alltså för att vaccineringen bör ske på eller i nära anslutning till arbetsplatserna.

– Fack och arbetsgivare är vana vid att samarbeta, inte minst lokalt. Genom att möjliggöra vaccination på eller nära jobbet kan vi sända en tydlig signal att det är viktigt att vaccinera sig och att man inte ska behöva ta ledigt eller resa långt för att bli vaccinerad, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Parterna, LO, PTK och Svenskt Näringsliv, vill bidra för att så snabbt som möjligt underlätta arbetsplatsnära vaccinering. Prevent, parternas gemensamma arbetsmiljöorganisation, håller nu på att ta fram information till arbetsplatser om hur arbetsplatsnära vaccinering kan genomföras och hur arbetsplatserna kan förbereda sig.

Vi ber relevanta politiska beslutsfattare att skyndsamt samordna sig och så snabbt som möjligt öppna upp för arbetsplatsnära vaccinationer i hela landet. Det vore bra för folkhälsan, för de enskilda medarbetarna, för företagen och för Sveriges ekonomiska återhämtning. Vi är beredda att bidra med det vi kan.

Lyssna på inslaget om arbetsplatsnära vaccinering i Sveriges Radio.

Sveriges Radio har även intervjuat Emma Spak, chef för hälso- och sjukvård på SKR. Emma Spak säger i inslaget att arbetsplatserna kan vara en del av lösningen, men att regionerna måste få organisera så att vaccinationen blir så effektiv som möjligt.

Martin Wästfelt:

– Vi vill bidra till att det går så fort och effektivt som möjligt, när vaccinet väl finns tillgängligt. Vi tycker att det i för liten utsträckning har kopplats samman med företagshälsovård. Det tror vi, speciellt på stora arbetsplatser, är ett effektivt sätt att vaccinera många.

Parterna vill också att regeringen ser över upphandlingsreglerna så att företagshälsovården enkelt kan användas.

– Genom att använda pandemilagen kan man överväga att göra ett undantag så att man snabbare kan upphandla företagshälsovård, säger Martin Wästfelt.