Musiker har mycket gemensamt med andra yrkesgrupper

Publicerat 2023-03-21

Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) företräder professionella musiker. På förbundet jobbar ombudsmannen Theo Caldwell, som är utbildad jurist och musikvetare. Upphovsrätt i en digital värld och villkor för frilansare är två frågor som ligger högt på Symfs agenda.

Theo ingår i förhandlingsgruppen för förbund som har Svensk Scenkonst som motpart. Nyligen växlade Symf och Musikerförbundet avtalsyrkanden med Svensk Scenkonst. En aktuell fråga är avtal som reglerar resor, något som arbetsgivarorganisationen sade upp under 2022.

– Att förhandla gemensamt ger fackförbunden inom området en starkare position. Samtidigt finns skillnader. Riksavtalet mellan Symf/Musikerförbundet och Svensk Scenkonst innehåller anställningsformer som avviker från LAS, bland annat vad gäller konverteringsregler för vikariat, säger Theo Caldwell.

Theo Caldwell (Symf)

”Att förhandla gemensamt ger fackförbunden inom området en starkare position.”

Theo Caldwell

Ombudsman på Sveriges Yrkesmusikerförbund.

För Symf har PTK en stor betydelse. Att förhandla tillsammans i övergripande frågor som rör exempelvis omställning och pensioner eller att gemensamt driva arbetsmiljöfrågor tjänar alla förbund på, men för mindre förbund finns också andra fördelar menar Theo.

– Att vara medlem i PTK ger oss inte bara förutsättningar att förhandla fram bra villkor för våra medlemmar, det bidrar också med ett viktigt nätverk. Kontakterna med andra förbund är en bra arena för att kunna diskutera olika frågor.

Huvudavtalet viktigt för professionella musiker

Huvudavtalet stärker Symfs medlemmars position på arbetsmarknaden. Theo ingår i en grupp som bereder frågor till TRS, som är den omställningsorganisation som förbundets medlemmar tillhör.

– Det är för tidigt att säga något om effekterna av det nya huvudavtalet, men klart är att det förbättrar våra medlemmars möjligheter att ställa om. Inom scenkonsten finns sedan tidigare SOK-stiftelsen, som ger stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper. De nya möjligheterna till omställning som huvudavtalet ger är ett viktigt komplement till detta.

Många professionella musiker, även de som har en plats i stora orkestrar, frilansar idag. Det gör att frågor om inflytande, men också om trygghet på arbetsmarknaden är centrala inom förbundet. Här finns gemensamma nämnare med andra tjänstemän, där frilansandet också ökar.

– Många av våra medlemmar växlar mellan att vara anställda och vara företagare, det innebär utmaningar i förhållande till trygghetssystemen. Här är det viktigt att vi samarbetar med andra förbund för att finna bra lösningar.

Digitalisering och upphovsrätt är en annan aktuell fråga för Symf, en fråga som också berör andra yrkesgrupper. Framför allt handlar det om att uppdatera de avtal som finns på området.

Läs mer om Svenska Yrkesmusikerförbundet (Symf). 

Intervjun med Theo Caldwell ingår i en serie intervjuer där vi lyfter fram anställda i våra medlemsförbund som är aktiva inom PTK. Vi vill öka kunskapen om PTK och visa hur förbunden bidrar till att förbättra tjänstemännens villkor. Här hittar du fler intervjuer.