Nanopartiklar – att tänka på i arbetsmiljöarbetet

Publicerat 2022-04-20

I dag sker en intensiv utveckling av nanotekniken. Fördelarna är många men tillverkningen av nanomaterial kan innebära risker. Prevents nya handbok fokuserar på arbetsmiljöarbetet och åtgärder för dem som jobbar med nano.

Nanomaterial öppnar nya möjligheter för framsteg inom teknik och medicin, samtidigt som deras egenskaper kan innebära en risk för negativa effekter på miljö och hälsa. Den yrkesgrupp bland PTK:s 25 medlemsförbund som främst berörs av arbetet med nanomaterial är ingenjörerna.

– När ingenjörer utvecklar nya material görs riskbedömningar i forsknings- och utvecklingsarbetet. Tyvärr glöms ofta det förebyggande arbetsmiljöarbetet bort, säger Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer och ledamot i PTK:s överstyrelse.

Prevents nya handbok Nanopartiklar – hälsorisker i arbetet, är framtagen som ett stöd i för att minska riskerna för dem som arbetar med nanomaterial. Det har länge funnits ett behov av ett praktiskt och grundläggande material kring hur nanopartiklar ska hanteras och som beskriver risker.

”För att främja nanosäkerhet på arbetsplatser är detta ett viktigt och efterfrågat material.”

Ulrika Lindstrand

Ordförande i Sveriges Ingenjörer och ledamot i PTK:s överstyrelse.

– Det är ingenjörer som utsätter sig för arbetsmiljörisker, men det är också ingenjörer som har kunskaperna om hur risker ska hanteras. För att främja nanosäkerhet på arbetsplatser är detta ett viktigt och efterfrågat material, säger Ulrika Lindstrand.

Handboken är framtagen av Prevent tillsammans med representanter från Svenskt Näringsliv, LO och PTK. I sitt arbete har projektgruppen bland annat haft kontakt med utbildningsnätverket inom SweNanoSafe – den nationella plattformen för nanosäkerhet. Nanopartiklar – hälsorisker i arbetet är gratis och kan laddas ner från Prevents webbplats.